Reglementen

Sveriges Shetlandssällskap är avelsorganisation för shetlandsponnyn i Sverige. Det innebär bl.a. att SSS är erkänd som detta av Jordbruksverket och ska utfärda pass samt att våra plan- och riktlinjer har godkänts.

Här kan du se SSS erkännande som avelsorganisation samt erkännandet av vårt avelsprogram (uppdaterat oktober 2022)

Plan & riktlinjer 2022
Avelsprogram 2022

Proposition för avelsvärderingen våren 2023

SSS verksamhet styrs av ett antal reglementen som uppdateras inför varje år. Du hittar dem nedan tillsammans med andra relevanta dokument.

Hingst

Avelsvärdering
Avelsvärdering för hingstar hålls vår och höst.

Generalmönstring
Hingstar som har tilldelats RS omfattas av en generalmönstring där de vanligtvis kallas på hösten vid 9 och 14 års ålder. Mer om reglerna för generalmönstring finns i avelsvärderingsreglementet.

Hingstar bosatta norr om Dalarnas och Gävleborgs län har möjlighet att anmäla till generalmönstring på sommarpremiering. Ansökan om detta ska ha inkommit till SSS styrelse senast den 1 juli aktuellt år. Mer info om dessa arrangemang finns på SH:s hemsida där det även framgår anmälningstid till premieringarna.

Betäckningsrapportering

För hingst i avel är du enligt lag skyldig att rapportera samtliga betäckningar som din hingst har gjort, även om du misstänker att stoet inte har blivit dräktigt. Dina egna ston såväl som ston ägda av andra personer ska rapporteras.

Rapporteringstvånget gäller både avelsvärderade och icke avelsvärderade hingstar. Det är upp till avelsorganisationen att bestämma sista datum för rapportering. För shetlandshingstar är det 30 september under betäckningsåret som är sista ordinarie rapporteringsdag. Rapportering poststämplad mellan 1 oktober och 31 december betäckningsåret accepteras om förseningsavgift betalas enligt kansliets anvisningar.

För att rapportera betäckningar kan man köpa ett block med tryckta rapporter och fylla i för hand. Dessa rapporter skickas per post.  Man kan också köpa elektroniska rapporter och rapporterar via nätet. Då behöver man inte skicka in någon rapportering per post.

Vad som krävs av hingsten för att du ska kunna köpa betäckningsrapporter finner du på Svenska Hästavelsförbundets hemsida, då SSS köper denna tjänst av dem: Betäckningsrapporter

Sto

Avelsvärdering av shetlandsponnyston sker vanligen på sommarpremieringarna som anordnas av bland annat Svenska Hästavelsförbundet mellan juli och september. Mätning, identitetskontroll, exteriörbedömning och ev. bruksprov genomförs och ston som är tre år eller äldre tilldelas en avelsvärdesklass om de uppfyller kraven i avelsvärderingsreglementet.

Mer information om sommarpremieringarna finner du på Svenska Hästavelsförbundets sida.

För att kunna ansöka om RS-nummer till ditt sto måste hon ha uppnått minst avelsvärdesklass G.

Du kan ansöka om avelsvärdering utan att visa stoet på en sommarpremiering. Använd då blanketterna ovan.