Värdegrund

Här hittar du föreningens värdegrund.

SSS värdegrundspolicy

Alla medlemmar:

  • gamla som nya, ska känna sig välkomna att vara medlemmar i SSS och att delta i SSS aktiviteter och arrangemang.
  • respekterar varandra och varandras kunskaper.
  • har en nolltolerans mot mobbing och andra kränkningar, såväl i möten med varandra som i sociala medier och andra kommunikationsformer.
  • har en positiv attityd och hjälper varandra.
  • strävar tillsammans för att utveckla vår förening och värna om rasen shetlandsponny.
  • strävar för och värnar om bra hästmannaanda och bra sportsmannaanda.
  • handlar med god etik och moral, som innebär ärlighet och öppenhet, och agerar med ett gott syfte och god vilja att ta ansvar.
  • respekterar miljön omkring oss.
  • strävar tillsammans efter att hitta nya lösningar om ett problem uppstår.

SSS ska vara en mötesplats för alla medlemmar där god kamratskap, ett varmt och öppet klimat, visad hänsyn och respekt präglar samvaron kring vårt gemensamma intresse shetlandsponnyn.