Riks 2021, foto: Jenna Vainionpää

Shetlandsponnyn – ponnyn du aldrig växer ur!

Sveriges Shetlandssällskap (SSS) är en förening som värnar om shetlandsponnyn och dess användning och utveckling. Föreningen grundades 1967 och verkar för sunda och rörliga shetlandsponnyer av god rastyp. De ska lämpa sig för alla förekommande användningsområden inom bruks samt för avel och utställning.

Du kan hitta alla renrasiga och registrerade shetlandsponnyer i vår webbstambok och alla RS-hingstar som är i svensk avel i vår hingstkatalog.

Proud Design. Foto: Annette Wadman
Proud Design. Foto: Annette Wadman