Propositioner

Här hittar du de grundläggande reglerna för hur en utställning ska gå till och vad du som utställare måste tänka på.

I grundpropositionen hittar du årets basregler för utställningar.

I mätreglementet hittar du vad som gäller för mätning.

Varje utställning har också sin individuella proposition där de specifika förutsättningarna för just den utställningen framgår. Du hittar datum och propositioner för dessa utställningar i utställningskalendern.

För regionalföreningarna finns en checklista för utställningarna. Den hittas här.