Avel

Här här hittar du information om olika saker som är kopplade till avel på shetlandsponnyer, t.ex. vår webbstambok, hästpass m.m., hingstkatalog, reglementen, blanketter m.m.

Hingstkatalog

Timothy af Jäboruder. Foto: Linda Andersson

I SSS hingstkatalog kan du se alla RS-hingstar som är i avel, sorterade på bl.a. län, färg eller kvalitetsklass.

Reglementen

Nyhagens Judit. Foto: Linda Andersson

Sveriges Shetlandssällskap är avelsorganisation för shetlandsponnyn i Sverige. Det innebär bl.a. att SSS är erkänd som detta av Jordbruksverket och ska utfärda pass samt att våra plan- och riktlinjer har godkänts.

Hästpass

Tunstas Jill och Jissa af Granbacka. Foto: Linnea Ornstein

Här hittar du information om stamboksfrågor och hästpass.

Utmärkelser

Riio Nova & Pariz di Leva. Foto. Frida Erixon

Här hittar du information om de utmärkelser som du kan ansöka om för din shetlandsponny.

Blanketter avel

Joxxa af Granbacka. Foto: Linnea Ornstein

Här hittar du de blanketter du kan tänkas behöva när det gäller avel och utmärkelser.

Sjukdomar och genetik

Doris af Granbacka. Foto: Linnea Ornstein

På denna sida har vi samlat information om avel, sjukdomar och defekter som kan drabba shetlandsponnyn.