Föreningen

Sveriges Shetlandssällskap har funnits i mer än 50 år och är avelsförening för shetlandsponnyn. Dessutom för SSS stambok och register över shetlandsponnyer i Sverige.

Föreningen håller kontroll och uppsikt över det avelsmaterial som finns i landet liksom övriga shetlandsponnyer. Vi stödjer också organisationer och sammanslutningar som arbetar enligt föreningens ändamål och är behjälpliga med råd och upplysningar för medlemmar och övriga intresserade. SSS ordnar utställningar och avelsvärderingar, sprider kännedom om rasen, samarbetar med internationella shetlandsponnyföreningar samt ser till att domarutbildningar genomförs. Föreningen har flera regionalföreningar som också fungerar som remissinstans.

Kallelse till årsmöte 2023

Förtroendevalda

Junibackens Hedda. Foto: Linda Andersson

Här hittar du uppgifter om de som är förtroendevalda i SSS; styrelse, valberedning och revisorer.

Kontakta oss

Här hittar du uppgifter om du vill kontakta föreningens kansli.

Regionalföreningar

Molly och Isa. Foto: Linda Andersson

Sveriges Shetlandssällskap har sju regionalföreningar över hela landet. Regionalföreningarna arrangerar utställningar och andra tävlingar samt höstmöten och andra spännande aktiviteter.

Stadgar

Jilla af Granbacka. Foto: Linnea Ornstein

Här hittar du SSS stadgar.

Samarbetsorganisationer

Vildängens Chantilly Lace. Foto: Frida Erixon

Sveriges Shetlandssällskap är medlem i eller systerorganisation till flera andra föreningar och förbund. Du hittar länkar till dem här.