Young Handler Award

Young Handler Award är ett initiativ i ungdomsprojektet inom Svenska Hästavelsförbundet (SH) för att öka medvetenheten och engagemanget hos våra ungdomar kring avel och exteriör.

Ungdomsprojektet är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS).
HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar.

Varje förening och organisation kan ansöka hos SH om att få Young Handler-rosetter till sitt officiella arrangemang. Rosetterna får gärna hämtas på SHs kansli i Skara, annars skickas de ut. Meddela SH minst en vecka i förväg men skicka gärna en intresseanmälan ännu tidigare för att de ska kunna beräkna antalet rosetter som behövs.
Rosetter som inte delats ut ska skickas tillbaka om inget annat är överenskommet. Fattas det rosetter på plats, skicka SH en lista med namn och adresser så skickar de ut rosetter i efterhand!

En rosett per visad häst delas ut till alla visare upp till och med 26 år.
Föreningen/organisationen skall marknadsföra Young Handler-projektet i katalogen, på hemsida eller facebook och på plats i sekretariatet. Texter och information om projektet får ni från SHs kansli.

Uppmana de unga visarna att fotografera sin häst och tagga fotot, se nedan. Det går även bra att skicka foto och info om ekipaget till SH. Alla foton som kommer in till oss eller hashtaggas kan komma att användas på SHs hemsida och Facebook under året.

Visa gärna att du fått utmärkelsen Young Handler Award genom att ta ett foto och publicera på Instagram eller Facebook. Skriv namnet på den visade hästen och vilken plats samt märk inlägget med de hashtags som stämmer:
#younghandleraward #svehast #svenskahästavelsförbundet #sommarpremiering #horsesmadeinsweden #dinras/förening

Genom att tagga inlägget med dessa hashtags är du också med i tävlingen Young Handler Trophy som SH arrangerar under året. Vid årets slut kommer bland annat meste visare att premieras.