Protokoll, styrdokument & mallar

Här hittar du protokoll från styrelsemöten och årsmöten.

Årsmöte

Styrelsen

Dokument beslutade vid årsmötet 2020

Mallar