Utmärkelser

Här hittar du information om de utmärkelser som du kan ansöka om för din shetlandsponny.

RS-nummer

Robbie Williams. Foto: Frida Erixon

RS stod tidigare för Riksstambok Shetland men är nu en merit som hästägare kan ansöka om, förutsatt att deras häst uppfyller både exteriöra och härstamningsmässiga krav enligt det regelverk som är fastställt av styrelsen.

Förärvningsdiplom

Lundabo Farina med döttrar. Foto:Frida Erixon

Ett förärvningsdiplom kan delas ut till ett avelssto som visat god förärvning genom sina avkommor.

Avelsdiplom

Johannesbergs Golden Queen. Foto: Frida Erixon

Ett 3-årigt sto kan tilldelas avelsdiplom. Detta kan ske på följande sätt: Om det 3-åriga stoet erhåller minst 40 exteriörpoäng på en sommarpremiering. Om det 3-åriga stoet vid två skilda bedömningstillfällen under året erhållit lägst 40 exteriörpoäng på SSS utställningar är berättigad till avelsdiplom (s.k. dubbelguldsdiplom).

Valackdiplom

Love Doesn't Ask Why. Foto: Frida Erixon

Valackdiplom är valackernas motsvarighet till stonas avelsdiplom och kan tilldelas en 3-årig valack som visat god exteriör genom att få minst två guldplaketter på utställning.

SUCH & Super-SUCH

Foto: Frida Erixon

Här kan du läsa om hur din häst kan bli Svensk utställningschampion (SUCH) eller Svensk super-utställningschampion (Super-SUCH).