Tidningen Shetlandsponnyn

Som medlem i Sveriges Shetlandssällskap får du vår medlemstidning Shetlandsponnyn fyra gånger per år.

I tidningen kan du läsa utställningsresultat, föreningsinformation, intressanta artiklar om olika ämnen men även få info om regionalföreningarnas verksamhet.

Du är alltid välkommen att skicka in bilder, artiklar, insändare eller annat intressant material till tidningen. Det är vi som medlemmar som ser till att medlemstidningen blir spännande!

Är medlemsavgiften betald senast vid datumet för tidningens manusstopp kommer du att få nästa nummer. Inga tidningar skickas längre i efterskott. Du kan däremot beställa tidigare utgivna nummer av tidningen om de finns kvar i lager. Detta gör du genom att betala in 40 kr per nummer på SSS bankgiro. Ange vilka nummer som beställningen avser.

Redaktör
Åsa Petersson
Solbacken 120
382 90 Örsjö
Tel: 0481-202 20
E-post: asa_petersson@hotmail.com

Ansvarig utgivare
Linnea Ornstein, ordförande
E-post: linneaornstein@yahoo.com

Manusstopp för material till medlemstidningen
Nummer 1: 1/2 – utkommer i mars
Nummer 2: 1/5 – utkommer i juni
Nummer 3: 1/8 – utkommer i september
Nummer 4: 1/11 – utkommer i december