Tidningen Shetlandsponnyn

Som medlem i Sveriges Shetlandssällskap får du vår medlemstidning Shetlandsponnyn fyra gånger per år.

I tidningen kan du läsa utställningsresultat, föreningsinformation, intressanta artiklar om olika ämnen men även få info om regionalföreningarnas verksamhet.

Manusstopp för material till medlemstidningen
Nummer 1: 1/2 – utkommer i mitten av mars
Nummer 2: 1/5 – utkommer i mitten av juni
Nummer 3: 1/8 – utkommer i mitten av september
Nummer 4: 1/11 – utkommer i mitten av december

Du är alltid välkommen att skicka in bilder, artiklar, insändare eller annat intressant material till tidningen. Det är vi som medlemmar som ser till att medlemstidningen blir spännande!

Om du ska kunna få nästa medlemstidning måste du ha blivit medlem senast 3 veckor innan tidningen kommer ut. Det innebär att du måste ha blivit medlem senast dessa datum:

Nr 1 – senast 22 februari (tidningen kommer ut ca 15 mars)
Nr 2 – senast 25 maj (tidningen kommer ut ca 15 juni)
Nr 3 – senast 25 augusti (tidningen kommer ut ca 15 september)
Nr 4 – senast 24 november (tidningen kommer ut ca 15 december)

Inga tidningar skickas ut i efterskott. Om du däremot vill köpa ett tidigare nummer av tidningen kan du beställa detta genom att maila medlem@shetlandsponny.se – äldre nummer av tidningen kostar 100 kr inkl porto.

Redaktör
Susanne Leijonhufvud
Allt material skickas till redaktor@shetlandsponny.se!

Ansvarig utgivare
Linnea Ornstein, ordförande
E-post: linneaornstein@yahoo.com