RS-nummer

RS stod tidigare för Riksstambok Shetland men är nu en merit som hästägare kan ansöka om, förutsatt att deras häst uppfyller både exteriöra och härstamningsmässiga krav enligt det regelverk som är fastställt av styrelsen.

För hingstar är det krav på att härstamningen ska vara fastställd med DNA. Kontroll ska göras mellan hingsten och dennes far och mor. Modern ska i sin tur vara kontrollerad mot sin far. Kopia på DNA-resultatet ska bifogas vid ansökan. Resultatet av DNA-analysen läggs upp i webbstamboken med följande benämningar:

SDPC – kontrollerad mot far och mor
SPC – kontrollerad mot far
DPC – kontrollerad mot mor
NPC – DNA finns men någon härstamningskontroll är inte gjord

Fullständiga regler för RS.

Skicka inte in passet
Hästpasset behöver inte skickas in vid ansökan om RS-nummer. En klisterlapp med det RS-nummer din häst har tilldelats sänds ut till dig och du sätter själv klisterlappen på lämplig sida i hästens pass.

Kostnaden för RS-nummer faktureras den sökande och  handläggningen sker i den ordning som inkomna ärenden blir betalda. Eventuella påminnelseavgifter om vi behövt begära komplettering för att kunna behandla din ansökan kan tillkomma.

Ansökan om RS-nummer.

Ansökan skall skickas till kansliet. Kansliets adress och aktuella avgifter för RS finns på webstambokens första sida.