Vägledning Covid-19

Vägledning vid arrangemang av SSS och dess regionföreningar med avseende på COVID-19

 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Från och med 29 mars gäller en begränsning på maximalt 50 samlade personer vid en offentlig tillställning och/eller allmänna sammankomster.
 • På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en skrift om riskbedömning av evenemang och sammankomster. Läs gärna denna.
 • Informera om att personer som uppvisar symptom på luftvägsinfektion inte ska närvara. Var medveten om att det kan innebära avhopp inom funktionärsstaben med kort varsel.
 • Se till att det finns möjligheter till god handhygien. Det gäller särskilt på toaletter. Hygienen ska kunna hållas hela dagen.
 • Se till att det finns ytor så att deltagare och funktionärer kan hålla fysiskt avstånd.
 • Konkreta tips vid arrangerandet av utställningar:
 • Maximalt två personer per ponny på utställningsområdet (hit räknas även parkering och eventuella stallar). Detta för att hålla ner antalet personer på plats.
 • Om möjligt, kör med insprängda championat så eventuella klassvinnande ponnyer inte behöver stanna längre än nödvändigt.
 • Parkeringsvakt som ser till att färdiga ekipage inte dröjer sig kvar längre än nödvändigt.
 • Separata mikrofoner till speaker och domare.
 • Om möjligt ha separata parkeringar för ekipage på förmiddag respektive eftermiddag.
 • Sätt en starttid för eftermiddagens klasser och se till att eftermiddagens startande inte släpps in innan dess.
 • Ha en specifik plats vid ringen (ett bord exempelvis) där rosetter och priser läggs av prisutdelaren och låt respektive visare hämta priserna där.