Uppdaterade dokument för 2021

Styrelsen är i full färd med att gå igenom och besluta om de dokument som ska gälla för 2021. Här kommer vi löpande publicera de dokument som är beslutade, tillsammans med närmare beskrivningar över de ändringar som gjorts.

Mätreglemente 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Avelsvärderingsreglemente 2021Avelsvärderingsreglemente med rödmarkeringar över större ändringar i sak
Beskrivning av de ändringar som gjorts
Budget 2021 (uppdaterad 11/4)
Grundproposition bruksprov 2021
Brukbarhetsdiplom
Grundproposition 2021 (uppdaterad 5/1)Grundpropositionen med rödmarkeringar över större ändringar i sak (uppdaterad 5/1)
Beskrivning av de ändringar som gjorts
Checklista för utställningar (uppdaterad 5/1)Checklista med rödmarkeringar över större ändringar i sak (uppdaterad 5/1)
Beskrivning av de ändringar som gjorts