Tack för förtroendet!

Stort tack till våra medlemmar för den stora uppslutningen till medlemsmötet den 28 juni!

Den interimistiska styrelsen tackar för förtroendet och rivstartar nu arbetet som ska göras fram till dess att vi har ett ordinarie årsmöte. 

Styrelsen ska börja med att skaffa sig en överblick över de frågor som ska hanteras, både på kort och längre sikt. Vi ber därför om lite tålamod med att vi inte kommer ha alla svar de första dagarna. 

Förutom frågan om ordinarie årsmöte så är den största uppgiften just nu att få till en avelsvärdering av hingstar i höst. Vi kickade igång det arbetet direkt efter medlemsmötet och är optimistiska kring genomförandet av den. Nästa styrelsemöte är planerat till på lördag den 4 juli och efter det hoppas vi kunna presentera datum, plats och nämnd. 

Det har inkommit en fråga om årets riksutställning och vi vill bekräfta det som framgick i tidningen, d.v.s. att den tyvärr är inställd. Förhoppningsvis har vi en situation 2021 utan en pandemi och med en ordinarie styrelse så att den kan genomföras då. 

Styrelsen har för avsikt att berätta löpande om vad vi arbetar med för stunden. Ifall du som medlem eller blivande medlem har idéer eller förslag kring föreningens verksamhet så tar vi gärna emot dina tankar. Tills vi har fått ordning på alla e-postadresser och ansvarsuppgifter är du välkommen att maila ordförande Linnea på linneaornstein@yahoo.com eller skicka meddelande via vår FB-sida. 

Vi vill passa på att tacka revisorerna Anneli Linderholt och Sara Linder som har gjort ett hästjobb under den tid som vi inte haft en beslutsför styrelse och som också lyckats förbereda och genomföra SSS första digitala medlemsmöte. Styrelsen tar med oss de erfarenheter det gett till arbetet med våra framtida mötesformer. Även mötesordförande Magnus Archenholtz ska ha ett stort tack som lotsade oss igenom det både pedagogiskt och effektivt. Slutligen tackar vi de som suttit i styrelsen under året som gått för deras engagemang och riktar nu blicken framåt med fokus på samarbete, gemenskap och glädje kring våra ponnyer. 

(Den fantastiskt fina bilden föreställer 2 dagar gamla stofölet Änglyckans Vire, e. Dalsgårds Othello RS 624 u. Bluemull Oonlippened RS 7054. Foto: Tove Olsson)