Studiebesök på SSS kansli

På SSS kansli arbetar sedan 10 år tillbaka Linda Andersson som stamboksförare. Hon är mycket uppskattad bland hästägarna eftersom hon alltid är trevlig och hjälpsam, och det finns få saker hon inte har koll på när det gäller reglementen och pass!

Dessutom är hon en grym fotograf som ofta dokumenterar våra utställningar. I början av september gjorde ordförande Linnea studiebesök hos Linda och kansliet. För en shetlandsponny- och stamtavlenörd är stambokskansliet lite som att gå på tivoli, och dessutom fanns en del gamla skatter att få titta på i arkivet! (Se bildtexterna för närmare beskrivningar.)

Lindas huvudsakliga anställning är egentligen på Svenska hästavelsförbundet, men ungefär två timmar per dag arbetar hon med SSS-ärenden. De två timmarna har hon också telefontid och då kan den som har frågor alltid ringa och få hjälp. Vilka tider som är aktuella framgår alltid av webbstamboken.

När Linda började på SSS hade hon precis gått ur husdjursagronomprogrammet i Uppsala och hon fick en projektanställning på SH för att jobba med Blå Basen. Sen dess jobbar hon också mycket med pass och registrering, reglementen, avelsvärderingar för hingstar, kontakt med myndigheter när det gäller just pass och registrering och en hel del annat.

– Berätta om vad du gör på jobbet/för SSS.
En vanlig dag går jag igenom inkommande post, kollar att ansökningarna är kompletta och i sådant fall fakturerar dessa. Det som saknar något underlag skickar jag kompletteringsbegäran på. Det kommer omkring 10-20 mejl på en dag som förstås ska besvaras. Därutöver så ringer det i telefonen och hästägare får hjälp den vägen. Betalda fakturor bockas av, inbetalningar gås igenom. När detta är gjort så är det ägarbyten, hästpass, RS-nummer, importer och t.ex. ändring till valack som ska genomföras. Vissa saker inträffar bara några gånger per år som utskrift av avelsdiplom och renskrivning av avelsvärderingsbevis.

SSS Kansli: Tänk på att se till att era handlingar är kompletta när ni skickar in dem, och att snabbt komplettera om något saknas! Många ansökningar ligger lääänge och väntar på att bli kompletterade...
SSS kansli: Tänk på att se till att era handlingar är kompletta när ni skickar in dem, och att snabbt komplettera om något saknas! Många ansökningar ligger lääänge och väntar på att bli kompletterade…
SSS kansli: Lådan med pass som inte hämtats ut från posten, från 20+ år tillbaka...
SSS kansli: Lådan med pass som inte hämtats ut från posten, från 20+ år tillbaka…
SSS kansli: Två väldigt olika modeller av shetlandsponnyer i det engelska stamboksindexet.
SSS kansli: Två väldigt olika modeller av shetlandsponnyer i det engelska stamboksindexet.

– Vilka ärenden är det mest av?
Ett normalt år inkommer någonstans mellan 1100 och 1400 ägarbyten och omkring 500-600 pass ska utfärdas. Mest att göra är det på hösten då alla ansökningar om pass för årets födda föl inkommer. Sista dag för rabatterat pris är att skicka in ansökan senast 30/9 men om man har ansökan klar innan dess så får man gärna skicka så snart som möjligt. Redan nu i mitten av september är runt 70 pass utfärdade och ungefär lika många ansökningar finns redan i kön i väntan på handläggning. Ärenden handläggs i den ordning som inbetalning har kommit så försök om möjligt betala så fort som möjligt!

– Vad är roligast? Vad är mest utmanande?
I egenskap av avelsorganisation har SSS en hel del regelverk att förhålla sig till. Vad gäller stamboken så bestäms detta av den brittiska stamboken som är så kallad moderstambok. Dessa regler säger bland annat vilka hästar som har rätt att föras in i stamboken, vilka färger som är accepterade osv. Sedan finns det lagar och förordningar från både Jordbruksverket och EU som styr det som exempelvis gäller hästpassens utseende, när hästen blir tagen ur livsmedelskedjan, krav på tilläggsregistrering av importer och innehåll i den databas som används för registrering av hästarna och hästpassen. Emellanåt kan det kännas väldigt fyrkantigt men det är bara att gilla läget.

– Kan du berätta någon anekdot från åren på SSS kansli?
Det är roligt när det kommer in handlingar från något av de första åren som jag arbetade på kansliet, framförallt när jag tittar på min namnteckning. Den var så väldigt prydlig och noggrann i början. Det hinner jag inte med nu när det ska signeras på tre olika ställen för varje hästpass som utfärdas!

– Har du något medskick till medlemmarna/shetlandsponnyägarna?
Ingen fråga är för dum! Mycket information finns på SSS hemsida och i webbstamboken, kika gärna där! Hittar man inte svaret så skicka iväg ett mejl eller slå en signal.

Linda når du alltid på stambok@shetlandsponny.se eller på 0511-67280. Efter årsskiftet kommer SH och SSS kansli att flytta till nya lokaler i Skara, då kommer vi även att få ett nytt telefonnummer.

SSS stamboksförare Linda Andersson, foto: Frida Erixon
SSS stamboksförare Linda Andersson, foto: Frida Erixon
SSS kansli: En liten del av SSS arkiv...
SSS kansli: En liten del av SSS arkiv…
SSS Kansli: En språngrulla från 1975 gällande hingsten Rossönäs Erik RS 3.
SSS kansli: En språngrulla från 1975 gällande hingsten Rossönäs Erik RS 3.
SSS kansli: Gammalt registerkort för hingsten Diebitsch, en av de första hingstarna i den svenska aveln - en svartskäck som importerades från en tysk cirkus. Kortet är från början/mitten av 1950-talet!
SSS kansli: Gammalt registerkort för hingsten Diebitsch, en av de första hingstarna i den svenska aveln – en svartskäck som importerades från en tysk cirkus. Kortet är från början/mitten av 1950-talet!
SSS kansli: Hingsten Dolle verkade i aveln hos familjen Rungegård på 60-talet.
SSS kansli: Hingsten Dolle verkade i aveln hos familjen Rungegård på 60-talet.