Skeletal atavism – saker att tänka på

Inom SSS pågår en ständigt aktuell diskussion kring defekten skeletal atavism (SA), och från styrelsens sida vill vi påminna om den handlingsplan som tagits fram och som har presenterats vid årsmötet 2020. SSS rekommendationer ser ut så här:

Rekommendationer

Av djurskyddslagen framgår att avel mellan två individer som kan orsaka sjukdom och lidande inte är tillåten i Sverige. SA är ett känt lidande och går således under detta förbud.

  • SSS rekommenderar att alla hingstar som används i svensk avel testas för skeletal atavism, såvida hingsten inte har fritestade föräldrar.
  • SSS rekommenderar att om den ena individens status för skeletal atavism är okänd vid betäckning bör den andra individen vara fritestad.
  • SSS rekommenderar vidare att en individ som är känd bärare endast kombineras med en fritestad individ.

På detta sätt bibehålls friska individer, samt att djurskyddslagen följs.

Styrelsen har också tagit fram ett informationsblad kring nedärvningen av SA, med ett korsningsschema för hur kombinationen av bärare eller fria individer kan bli hos avkomman. Du kan ladda ner hela informationsbladet här.