Motioner, propositioner & räkenskaper

Här nedan kan du läsa samtliga handlingar inför årsmötet den 25 april.

12 motioner har kommit in i tid. Du kan nu läsa samtliga motioner nedan, tillsammans med styrelsens svar på dem.

Därtill kan du läsa de propositioner som styrelsen lägger fram till årsmötet, gällande medlemsavgift, ersättningar och verksamhetsplan.

Du kan också ladda ner bokslutet för 2020 samt verksamhetsberättelsen för 2020.

Detta är alltså de handlingar du behöver läsa igenom om du ska vara med på årsmötet. Det som kommer kompletteras senare är revisorernas berättelse.

(Foto: Gunilla Faust)