Information inför årsmötet

På söndag är det så dags för årsmöte! Här nedan hittar du förhoppningsvis den sista informationen som ska behövas, däribland styrelsens två sista propositioner, samt övriga handlingar till årsmötet samlade.

Alla som är anmälda ska nu ha fått information från eSessions med länkar till både videomötet och till mötessystemet där man röstar. Om du vill nominera någon till en post som ska väljas av årsmötet, både styrelseuppdrag, revisorer och valberedning, så gör du det via eSessions. Gå in under Övrigt -> Nominering, ange namn och skriv gärna under ”organisation” vilken post du nominerar personen till (alternativt under själva motiveringen). Skriv gärna en tydlig motivering till varför du tycker att personen passar till uppdraget!

Se till att gå in och testa innan att du får både eSessions och Zoom att fungera – gör t.ex. upp med någon annan att ni testar att ha ett möte innan så ni ser att ljud och bild fungerar! Logga också gärna in i mötet en halvtimme innan så du är redo när det drar igång.

Handlingar till årsmötet

Styrelsens proposition 7 och 8 finns nu att hämta ner och läsa nedan. Proposition 7 gäller ansökan från Shetland Mitt om att bli antagen som regionalförening och proposition 8 är styrelsens förslag till avelsvärderingsplan. Även övriga handlingar till årsmötet finns samlade nedan.

Styrelsens propositioner
Bekräftelse av stadgeändring (bifogad med kallelsen)
Proposition 1 – verksamhetsplan
Proposition 2 – medlemsavgift
Proposition 3 – ersättningar till styrelsen för 2020/2021
Proposition 4 – lön till tidigare kassör
Proposition 5 – plan för anslutande av nya regionalföreningar till SSS
Proposition 6 – handlingsplan för skeletal atavism

(Proposition 1-6 ligger samlade i samma dokument)

Proposition 7 – ansökan från Shetland Mitt om att bli antagen som regionalförening
Proposition 8 – avelsvärderingsplan

Motioner från medlemmarna samt styrelsens svar

Övriga handlingar till årsmötet
Valberedningens förslag
Revisorernas revisionsberättelse för 2019
Ekonomisk redovisning för 2019 (tidigare publicerad i nr 2/20 av tidningen Shetlandsponnyn)
Verksamhetsberättelse för 2019 (tidigare publicerad i nr 1/20 av tidningen Shetlandsponny)