Information från styrelsen den 6 september 2020

Här hittar du senaste nytt från styrelsemöte och annan information från styrelsen.

Styrelsen hade sitt senaste möte den 2 september. Om du har frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila styrelsen på info@shetlandsponny.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Avelsvärdering av hingstar

Arbetsgruppen för avelsvärderingen jobbar nu med att ta fram katalogen så att den kan skickas på tryck. Vi räknar med att skicka ut den till hingstägarna senast i slutet av nästa vecka. När den är utskickad kommer den också att läggas ut på hemsidan. Anmälda hingstar finns redan nu i webbstamboken. Det ser ut som ett mycket intressant startfält och det blir spännande att se vilka av hingstarna som går igenom nålsögat i höst!

Vi hade så klart allra helst velat välkomna alla som vill titta på hingstarna, särskilt när så många visas på samma plats. Tyvärr kommer vi dock med all sannolikhet inte kunna ha någon publik alls, utan vi utgår från att regeln om max 50 personer på platsen är det som kommer gälla. Det är därför max 2 personer per hingst som får närvara, och det kommer gälla strikt. Det är tråkigt, men det viktigaste i nuläget är att vi kan genomföra avelsvärderingen. Som tidigare nämnts arbetar vi för att kunna livesända avelsvärderingen via våra sociala medier.

Interimsstyrelsens roll

Det har vid ett par tillfällen kommit frågor om hur interimsstyrelsen ser på sin roll och det arbete vi gör nu innan årsmötet. Vi vill därför förtydliga detta igen.

Så som interimsstyrelsen ser det är våra främsta uppdrag att genomföra en avelsvärdering och kalla till och genomföra ett ordinarie årsmöte. Det finns visserligen ingenting som säger vad en interimsstyrelse ska eller inte ska besluta om. Formellt sett är vi valda att leda föreningen fram till ordinarie årsmöte, vilket innebär att vi behöver hantera de processer som är aktuella och nödvändiga under den tid vi är valda och också får fatta de beslut som behövs. Det är sedan årsmötets roll att godkänna det arbetet genom dels styrelseval och dels frågan om ansvarsfrihet. Vi har dock inga intentioner att fatta massor av beslut eller göra stora förändringar på något sätt. Vi håller föreningen flytande i väntan på ordinarie årsmöte. Vi fattar enbart beslut om sådant som måste tas innan dess, dvs förvaltningsfrågor och något enstaka språkligt förtydligande i något dokument.

Därutöver arbetar vi med att göra förberedande underlag till nästa styrelse. Många frågor måste beslutas av den kommande styrelsen i november och december, och att förvänta sig att den styrelsen ska hinna gå igenom alla dokument och frågor på bara en dryg månad innan de måste beslutas senast innan decembers utgång är inte rättvist mot den styrelse som väljs i oktober och inte heller realistiskt. Om den kommande styrelsen väljer att använda sig av det underlag som vi arbetar med nu eller inte är självklart helt och hållet upp till den. Vår förhoppning är så klart att det ska underlätta för den kommande styrelsen i det arbete den behöver göra innan årsskiftet.

Det finns också flera frågor som årsmötet/medlemsmötet har uppdragit åt styrelsen att presentera för årsmötet 2020. Det gäller t.ex. hur nya regionalföreningar ska anslutas till SSS och en handlingsplan för skeletal atavism. Dessa förslag arbetar interimsstyrelsen fram (med grund i de underlag vi fått från den tidigare styrelsen), men det är sånt som vi kommer överlämna till årsmötet att besluta om. Det är inget som interimsstyrelsen beslutar om. Därutöver arbetar vi för att ge medlemmarna möjlighet att träffa varandra på olika sätt (digitalt) och att få diskutera frågor som är relevanta för många, men också öva på det digitala arbetssättet.

Vi är medvetna om att det sedan redan i juli, strax efter medlemsmötet, har pågått ett arbete för att välja ännu en helt ny styrelse på årsmötet i oktober. Om det är vad medlemmarna vill så har vi full respekt för det och kommer att lämna över allt det arbete vi påbörjat med hopp om att det kan komma föreningen till nytta. Fram till årsmötet kommer vi att jobba hårt och göra vårt allra bästa för att visa att det går att bedriva ett transparent, konstruktivt och framåtsyftande föreningsarbete i SSS. Skulle vi vid årsmötet få fortsatt förtroende från medlemmarna så kommer vi självklart att göra vårt bästa för att förvalta det väl.

Vad jobbar styrelsen med just nu?

Förutom arbetet med de allmänna förberedelserna inför årsmöte och avelsvärderingen, håller styrelsen just nu på med att besvara de 12 motioner som inkommit till årsmötet. Dessutom pågår arbete med att förbereda nästa års reglemente och flera stora processer som är tänkta att skickas ut på remiss till medlemmarna och regionalföreningarna under hösten.

Nästa styrelsemöte

Styrelsen har sitt nästa möte på kvällen måndagen den 14 september. Om du har ett förslag eller något som du önskar att styrelsen tar ställning till vid det mötet behöver det komma styrelsen tillhanda senast lördagen den 12 september (annars tas det upp vid ett senare styrelsemöte). Du skickar enklast in det till info@shetlandsponny.se.

Vänliga hälsningar,
SSS interimsstyrelse