Information från styrelsen den 5 januari 2021

Här hittar du information om bl.a. det nya avelsvärderingsreglementet, budget, grundproposition för bruksprov och brukbarhetsdiplom.

Gott nytt år!
Vi hoppas att du har haft en fin julledighet med mycket knäck och extra tid för dina ponnyer.

Styrelsen hade sitt sista möte för 2020 den 29 december. Om du har frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila styrelsen på info@shetlandsponny.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Nedan hittar du information om många dokument som har beslutats av styrelsen. Du hittar alla dokument samt ev. sammanfattning av nyheter i dokumenten här: https://sverigesshetlandssallskap.wordpress.com/nyheter/uppdaterade-dokument-for-2021/

Är du medlem? Kom ihåg att skicka in din e-post till medlemsregistret!
Vi påminner om att skicka in din e-postadress till medlemsregistret så att vi snabbt kan göra e-postutskick när det behövs! Du kan skicka in din e-postadress till medlem@shetlandsponny.se eller via det här formuläret: https://sverigesshetlandssallskap.wordpress.com/medlem/bli-medlem/skicka-in-din-e-postadress-till-medlemsregistret/

Avelsvärderingsreglemente för 2021
Vid styrelsemötet beslutade styrelsen om flera av de dokument som ska gälla för 2021. Det viktigaste av dem är avelsvärderingsreglementet, det som tidigare var hingst- respektive storeglementena. Reglementet finns nu på hemsidan, tillsammans med dels en version med de större ändringarna rödmarkerade och dels i ett separat dokument med en beskrivning av de ändringar styrelsen gjort.

Budget 2021
Styrelsen har också beslutat om budget för 2021. Budgetering är så klart lite knepigt när vi är mitt i pandemin men vi har utgått från det mer ”normala” året 2019 och satt budget utifrån det. I budgeten, som är satt med ett nollresultat (vi är en ideell förening och ska inte göra stora vinster, utan våra medel ska användas för sådant som gör nytta för medlemmarna på olika sätt), har vi gett lite extra utrymme till arbete med att utveckla vår medlemstidning, liksom förväntat ökade kostnader p.g.a. många generalmönstringshingstar i år. Upplysningsvis flyttas också medel från löner till redovisningstjänster, eftersom vår löpande bokföring samt bokslut görs av en extern redovisningsbyrå istället för av en avlönad kassör.

Grundproposition för bruksprov
Från och med 2021 kommer finnas möjligheten för SSS och regionalföreningarna att arrangera bruksprovsdagar utifrån ett gemensamt reglemente. Styrelsen har därför antagit en grundproposition för bruksprov som förhoppningsvis ska innebära stöd för framtida arrangemang.

Nyhet – brukbarhetsdiplom!
Vid årsmötet antogs en verksamhetsplan, där en av sakerna som styrelsen skulle jobba med var en ny utmärkelse för ponnyer som visat sig användbara i flera olika grenar. Denna utmärkelse är nu färdig och beslutad och kallas för brukbarhetsdiplom. För att kunna få den ska ponnyn visa sig brukbar i minst tre olika grenar, varav minst en ska vara riden och en ska vara körd framför fordon. Kombinationen av grenar är i övrigt valfri. Tanken är inte att belöna de ponnyer som vinner alla tävlingar utan att fånga upp bredden – ponnyer som visar fint temperament och användbarhet och som visar vilken trevlig ras vi jobbar med!

Förtydligande av grundpropositionen
Efter att vi publicerade grundpropositionen blev vi uppmärksammade på att det behövdes ett förtydligande av om hästar som fått någon delpoäng under 7 kan bli BIS eller Reserv-BIS även om de inte kvalificerar för championat. Så var naturligtvis inte tanken och detta är därför korrigerat i dokumentet.

Kommande frågor
Framöver kommer styrelsen jobba med att färdigställa ett mätreglemente för 2021, samt att ta fram ett förslag på reviderade stadgar som ska kommuniceras ut tillsammans med kallelse till årsmötet som kommer gå ut per post under februari. Vi jobbar också vidare med plats och planering för Riks 2021 samt med fler digitala medlemsseminarier under vintern.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa möte tisdagen den 12 januari. Om du har ett förslag eller något som du önskar att styrelsen tar ställning till vid det mötet behöver det komma styrelsen tillhanda senast söndagen den 10 januari (annars tas det upp vid ett senare styrelsemöte). Du skickar enklast in det till info@shetlandsponny.se.

Vänliga hälsningar,
SSS styrelse