Information från styrelsen den 26 september 2020

Styrelsen har haft sina senaste möten den 14 och 24 september.

Om du har frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila styrelsen på info@shetlandsponny.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Motioner till årsmötet och styrelsens svar
Motionerna till årsmötet den 25 oktober finns nu på hemsidan, tillsammans med styrelsens svar på motionerna. Läs gärna motionerna och ta ställning till vad du tycker i respektive fråga så att du är redo inför årsmötet! Du hittar motionerna och svaren här: https://sverigesshetlandssallskap.files.wordpress.com/2020/09/motioner_2020.pdf

Ny mailadress till redaktören
Vår duktiga medlemstidningsredaktör Åsa Peterson har haft lite problem med sin mail, som i och för sig tagit emot alla meddelanden men sen ändå skickat tillbaka felmeddelanden. Från och med nu använder hon redaktor@shetlandsponny.se för alla ärenden som gäller medlemstidningen. Skicka gärna in reportage, bilder och annat underlag till henne. Nästa manusstopp är den 1 november. Nummer 3/20 har blivit något försenad på grund av fullt giltiga orsaker men är på gång ut till medlemmarna inom kort.

Missa inte anmälan till årsmötet
Kom ihåg att anmäla er till årsmötet den 25 oktober! Sista dag för anmälan är den 15 oktober kl. 24.00. Du hittar kallelsen och övrig information här: https://sverigesshetlandssallskap.wordpress.com/nyheter/kallelse-till-arsmote-i-sveriges-shetlandssallskap/

Möjlighet att delta i årsmötet tillsammans med andra medlemmar
Fyra av regionalföreningarna har ordnat lokaler där medlemmarna frivilligt kan välja att träffas för att få hjälp med det tekniska eller för att bara träffa andra engagerade medlemmar. Om du skulle råka befinna dig i en annan regionalförenings område på årsmötesdagen är du också välkommen till mötet i mån av plats så länge du är medlem, kontakta aktuell regionalförening.

Shetland Nord: VMF Ultuna i Uppsala, kontaktperson Linnéa Dahlberg (073-1012131), samt i Hörnefors, kontaktpersoner är Norrlandsgruppen.
Shetland Öst: Horsvik, 30 km från Nyköping, anmälan senast 20/10 till gurkskiva66@hotmail.com
Shetland Väst: Tre Älgar i Grästorp, anmälan senast 20/10 till korrmyr@gmail.com
Shetland Sydost: Utbildningslokalen på Tingsrydstravet, anmälan senast 20/10 via webben eller till hostmote@shetlandsydost.se

Avelsvärdering av hingstar
Katalogen till avelsvärderingen har gått ut till de anmälda hingstarnas ägare. Precis som tidigare år har ett exemplar gått ut per ägare och de som har anmält flera hingstar har möjlighet att hämta fler exemplar i sekretariatet på plats.

Det finns nu ett Facebook-event för den som vill följa avelsvärderingen på distans. I eventet kommer vi att livesända från avelsvärderingen hela helgen, förutsatt att det tekniska är med oss. Livesändningen kommer främst vara riktad mot ringen och ta upp ljud från högtalarna, men under helgen kommer vi även försöka att ge lite kommentarer och svara på frågor i sändningen så håll utkik i eventet! https://www.facebook.com/events/717212672207257/

Medlemsenkät om framtida plan för avelsvärderingen
Så snart avelsvärderingen är avslutad kommer styrelsen trycka på knappen för att lägga ut en medlemsenkät för att utvärdera årets avelsvärdering men också för att få input på hur medlemmarna och shetlandsponnyägarna anser att avelsvärderingen och avelsvärderingsnämnden bör se ut och vara sammansatt i framtiden. Det är oerhört viktigt att vi får in många och tydliga synpunkter i enkäten så att vi har något att gå på för att kunna utveckla arbetet! Om bara ett fåtal skickar in sina synpunkter kommer dessa få mycket stor tyngd, och då finns risk att det inte representerar den stora massan av medlemmar. Det gäller alltså att skicka in vad du tycker både om du anser att allt är bra som det är eller om du anser att det behövs drastiska förändringar. Börja därför redan nu att fundera över vad du tycker och skriv ner så att du är redo när enkäten kommer ut!

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa möte på kvällen tisdagen den 6 oktober. Om du har ett förslag eller något som du önskar att styrelsen tar ställning till vid det mötet behöver det komma styrelsen tillhanda senast lördagen den 4 oktober (annars tas det upp vid ett senare styrelsemöte). Du skickar enklast in det till info@shetlandsponny.se.

Vänliga hälsningar,
SSS interimsstyrelse