Information från styrelsen 13 augusti 2020

Här hittar du information från styrelsen om bl.a. avelsvärderingen, bruksprovsdomaraspiranter och en föreläsning via Zoom den 26 augusti.

Styrelsen hade möte den 11 augusti. Om du har frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila styrelsen på info@shetlandsponny.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Avelsvärdering av hingstar

Flera medlemmar har frågat om fördelningen över avelsvärderingshelgen och uttryckt svårigheter med att kunna planera och anmäla sina hingstar. Styrelsen har efter en förnyad diskussion och efter att ha stämt av med nämnden därför valt att ändra sitt tidigare beslut och gjort en preliminär fördelning över helgen. Vi hoppas att detta nya besked ska göra det enklare för hingstägarna att anmäla sina hingstar och planera helgen.

Den fördelning vi valt är att 2-åriga och 3-åriga hingstar visas på lördagen och att 4-åriga samt 5-åriga och äldre hingstar visas på söndagen. Det gäller oavsett storlek på hingsten.

Vi vill verkligen betona att fördelningen är preliminär fram tills anmälningstiden gått ut. Vi hoppas naturligtvis att fördelningen ska bli relativt jämn, men skulle den bli väldigt skev kan vi vara tvungna att göra justeringar. Det meddelas i så fall så snart vi har möjlighet efter anmälningstidens utgång.

Bruksprovsdomaraspiranter

Styrelsen ser ett behov av att utbilda fler personer som kan döma bruksprov i samband med avelsvärderingen, men också för att i framtiden kunna arrangera särskilda bruksprovsdagar eller bruksprov vid utställningar. Vi kommer därför påbörja en satsning framöver, där fler aspiranter kommer erbjudas tillfälle att gå med vid avelsvärderingen, men börjar också planera för en särskild bruksprovsdomarutbildning. Frågan kommer att diskuteras vidare vid regionalföreningarnas träff den 23 augusti, och vi ser gärna att det utbildas bruksprovsdomare som bor på olika platser i landet så att regionalföreningarna kan anlita personer i närheten. Är du intresserad av att lära dig mer om bruksproven och kanske utbilda dig till bruksprovsdomare? Kontakta din regionalförening och berätta att du är intresserad, och skriv även gärna något kort om vad du har för bakgrund inom ridsport, körsport eller bruksaktiviteter. Regionalföreningarna får sedan tillfälle att föreslå personer till SSS.

Kallelse till årsmötet

Kallelsen till årsmötet den 25 oktober har nu skickats per post till medlemmarna och ligger också ute på hemsidan. Nominera gärna personer till valberedningen som du tycker skulle vara lämpliga att sitta i styrelsen, och glöm inte att dina eventuella motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 60 dagar före årsmötet.

Ny utställning i Sollefteå

Shetland Nord har lagt till en ny utställning, den 3 oktober i Sollefteå med Viveka Karlestrand som domare. Sista anmälan är 3 september, så missa inte att anmäla er! Proppen finns på hemsidan.

Föreläsning via Zoom den 26 augusti kl 19.00

Den 26 augusti kl. 19.00 har vi nästa träff via Zoom. Förutom en möjlighet att träffa andra medlemmar blir det ett tillfälle att lyssna på Sanna Soleskog som pratar om genetik. Ta chansen att lära dig mer om arvsanlag, effekter av avelsurval och inavel för individ och prestation. Särskilt med tanke på diskussionen om skeletal atavism är det en mycket bra möjlighet att få lära sig grunderna, för att sedan kunna ta frågor kring defekter och avel vidare på ett konstruktivt sätt.

Mötet hålls via Zoom, ladda gärna ner appen innan och testa så att ljud och video fungerar. Det går att logga in på länken även tidigare än själva mötet, t.ex. kan du bestämma en tid när du och nån annan går in samtidigt och testar att det fungerar. Mötet hålls här: https://us02web.zoom.us/j/85618676084

Nästa styrelsemöte

Styrelsen har sitt nästa möte på kvällen tisdagen den 25 augusti. Om du har ett förslag eller något som du önskar att styrelsen tar ställning till vid det mötet behöver det komma styrelsen tillhanda senast söndagen den 23 augusti (annars tas det upp vid ett senare styrelsemöte). Du skickar enklast in det till info@shetlandsponny.se.

Vänliga hälsningar,

SSS interimsstyrelse