Information från styrelsen – årsmötespropositioner m.m.

Information från styrelsen den 14 oktober 2020

Styrelsen hade sitt senaste möte den 6 oktober. Vid mötet behandlades främst utvärdering av avelsvärderingen samt styrelsens propositioner till årsmötet. I den här informationen finns därför främst annan allmän information. Om du har frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila styrelsen på info@shetlandsponny.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Styrelsens propositioner till årsmötet
De frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet, dvs styrelsens propositioner, finns nu att läsa här: https://sverigesshetlandssallskap.files.wordpress.com/2020/10/propositioner-2020.pdf

Läs propositionerna och ta ställning till vad du tycker i respektive fråga så att du är redo inför årsmötet! Ytterligare en, eller möjligen två, propositioner kommer att läggas ut innan årsmötet (bl.a. avelsvärderingsplanen som kan skrivas först efter att enkäten är klar och analyserad).

Du hittar även motionerna och styrelsens svar på dessa här: https://sverigesshetlandssallskap.files.wordpress.com/2020/09/motioner_2020.pdf

STORT tack till avelsvärderingsfunktionärerna och nämnden!
Från styrelsens sida vill vi skicka ett stort tack till de som ställde upp som funktionärer vid avelsvärderingen, liksom till avelsvärderingsnämnden! Det blev en intensiv och spännande helg där det allra mesta flöt på väldigt bra! Vi kommer gå igenom enkäten och tillsammans med styrelsens utvärdering och den utvärdering vi gjort med nämnden sammanställs det till våra rekommendationer om förbättringar som skickas vidare till nästa styrelse.

Enkät om avelsvärderingen – sista chansen!
Sista chansen att delta i enkäten om avelsvärderingen är idag onsdag! Du hittar enkäten här:

Anmälan till årsmötet senast torsdag 15 oktober
På torsdag den 15:e är sista dagen för att anmäla sig till årsmötet. Tänk också på att eventuella fullmakter ska ha inkommit senast samma dag. Du hittar kallelsen och all information om årsmötet här: https://sverigesshetlandssallskap.wordpress.com/nyheter/kallelse-till-arsmote-i-sveriges-shetlandssallskap

Ny utställning samt ändring av propp
Shetland Väst har skickat in en proposition för en ny drive in-utställning, den 5 december 2020 i Ljungskile med Maria Jansson som domare. Sista anmälan är den 13 november så passa på att anmäla! Utställningen finns i utställningskalendern och propositionen finns här: https://sverigesshetlandssallskap.wordpress.com/utstallning-2/propositioner/proposition-for-shetland-vasts-utstallning-i-ljungskile-5-december-2020/

Shetland Syd har meddelat att deras holländske domare till utställningen den 31 oktober tyvärr har fått lämna återbud pga. reserestriktioner från området där han bor. Utställningen kommer istället dömas av Annika Strindgård ensam.

Ökning i antalet betäckningar 2020
En rolig nyhet är att kansliet meddelat att antalet betäckningar som rapporterats in för 2020 innebär en tydlig ökning jämfört med 2019! Förra året betäcktes drygt 800 ston, i år har drygt 900 ston betäckts vilket innebär en ökning på ca 12 % i år.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa möte lördagen den 17 oktober. Om du har ett förslag eller något som du önskar att styrelsen tar ställning till vid det mötet behöver det komma styrelsen tillhanda senast torsdagen den 15 oktober (annars tas det upp vid ett senare styrelsemöte). Du skickar enklast in det till info@shetlandsponny.se.

Vänliga hälsningar,
SSS interimsstyrelse