Information från styrelsen 6 augusti

Styrelsen hade sitt senaste möte den 30 juli. Om du har frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila styrelsen på info@shetlandsponny.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Avelsvärdering av hingstar
Det är nu klart att veterinär i avelsvärderingsnämnden blir Karoline Wahn. Hon jobbar till vardags på Norra Skaraborgs Veterinärstation i Mariestad där hon arbetar med häst, lantbrukets djur och smådjur. Karoline har ett stort hästintresse och bedriver uppfödning av SWB och arabhäst.

Föreläsningar & andra aktiviteter via Zoom
Efter den digitala releasefesten den 21 juli kan vi konstatera att det finns ett behov av och en önskan om att få tillfälle att träffas på olika sätt. Vi vill därför gärna fortsätta erbjuda möjligheten att träffas via Zoom eller motsvarande. Vi tror att ett sånt sätt att träffas och samtidigt få ut något väldigt konkret av det är att erbjuda enklare föreläsningar, men även andra typer av aktiviteter. Vi har som ambition att ordna en första föreläsning i slutet av augusti. Har du något förslag på ett ämne som du vill att vi ska ordna en föreläsare inom? Eller har du en annan idé om vad vi kan prata om vid en digital träff? Styrelsen vill jättegärna ha dina idéer som medlem!

Vinnarna i shetlandsponnyquizen
Den 21 juli, i samband med den digitala releasefesten, hade vi en shetlandsponnyquiz med kluriga frågor. Senaste veckan har den legat uppe på hemsidan för alla att testa sig.

Vinnare i quizen, med 16 rätt av 20 möjliga (mycket imponerande!), blev Hanna Dahlström. Därtill har vi dragit två vinnare av övriga som lämnade in sina svar. Dessa vinnare blev Diana Klarin och Jenny Sjölander. Vinnarna kommer få varsin present med posten!

Vad jobbar styrelsen med nu?
Styrelsen arbetar fortsatt med planering och förberedelser inför både avelsvärderingen och årsmötet. Därutöver jobbar vi med mer långsiktiga frågor där vi förbereder underlag för sådant som måste beslutas innan årsskiftet och sådant som nästa styrelse kommer behöva fortsätta arbeta med framöver.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa möte på kvällen tisdagen den 11 augusti. Om du har ett förslag eller något som du önskar att styrelsen tar ställning till vid det mötet behöver det komma styrelsen tillhanda senast söndagen den 9 augusti (annars tas det upp vid ett senare styrelsemöte). Du skickar enklast in det till info@shetlandsponny.se.

Vänliga hälsningar,
SSS interimsstyrelse