Information från styrelsen 29 november

Nu var det ett tag sedan styrelsens senaste information, vilket beror på en intensiv sommar och höst för alla inblandade samt att styrelsearbetet främst fokuserat på lite längre processer och därmed har mindre att berätta om löpande.

Vi tackar alla de som deltog på höstmötet den 7 november, och särskilt de som deltog på programpunkterna! Det blev en intressant och lärorik förmiddag som vi hoppas var inspiration för våra uppfödare och andra medlemmar.

I det här infobrevet kommer information om vad styrelsen arbetar med just nu, samt andra viktiga nyheter. Om du har frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila oss på info@shetlandsponny.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

Ökande betäckningssiffror
En rolig nyhet är att shetlandshingstarna under 2021 betäcktes 1033 ston! Det innebär en ökning på runt 10% jämfört med året innan, vilket är väldigt roligt! Även förra året såg vi en ökning, så vi hoppas så klart att trenden håller i sig även nästa år.

Studie om trakeal kollaps
Det är mellan varven diskussioner på sociala medier om shetlandsponnyer med trakeal kollaps och det finns de som frågar vad SSS gör i frågan. Frågan finns på styrelsens agenda, men det är inte en lätt fråga att hantera eftersom t.ex. arvbarhet och miljöpåverkan inte är utrett. Förutom seminariet i våras har SSS haft kontakt med SLU kring framtida arbete om det, och SLU har nu hört av sig om att de ser att det finns utrymme att ansöka om medel för en studie om trakeal kollaps framöver. Vi står med som samarbetspartner i ansökan och hoppas så klart att detta ska leda till något gott.

Höjda passavgifter
Med start vid årsskiftet kommer vi att behöva revidera våra avgifter för pass och annan administration på kansliet. SSS har inte gjort någon ändring av passavgifterna de senaste 10 åren, trots att kostnaderna har gått upp. Vi har också lagkrav på oss om att pass ska tillverkas till självkostnadspris – varken mer eller mindre. Det innebär att vi inte får ta ut mer än de faktiskt kostar, men vi får heller inte subventionera passen på olika sätt vilket vi i praktiken gör nu eftersom avgiften sedan länge inte täcker de kostnader vi har för dem. Exakt vilka avgifterna kommer vara från nästa år återkommer vi med, men vi vill ändå flagga för att detta är på gång.

Medlemsregistret
Inom mycket kort kommer SSS att sjösätta ett nytt medlemssystem. Det kommer innebära stora förenklingar vid medlemsadministrationen, eftersom det system som använts i många år är alldeles för föråldrat. Med det nya kommer våra regionalföreningar ha möjlighet att själva ta ut sina medlemslistor, och varje medlem kommer kunna gå in och uppdatera sina uppgifter t.ex. i samband med flytt. Vi kommer också få nya betalmöjligheter, från och med nästa gång du ska bli medlem kommer du kunna betala med både kort, Swish och faktura, samt att vi lättare kommer kunna skicka ut påminnelser när medlemskapet snart går ut. Mer info kommer inom kort!

En annan nyhet i samband med detta är att vi går från att ha medlemskap per kalenderår (1 jan-31 dec) till att du blir medlem från det datum du betalar avgiften och 1 år framåt. Det innebär att om du blir medlem i samband med att du ska vara med vid en utställning t.ex. i augusti så kommer ditt medlemskap att gälla i 12 månader istället för 5 månader som nu. Det innebär också att du alltid ska få 4 nummer av medlemstidningen under ditt år som medlem oavsett vilken tid på året du blir medlem. Tänk dock på att om du vill kunna rösta vid t.ex. årsmöte så måste ditt medlemskap gälla obrutet i minst 30 dagar innan mötet.

Mätutbildning
Flera regionalföreningar har efterfrågat utbildningar för att få till fler mätpersoner. Styrelsen arbetar med ett utbildningsmaterial för detta och förhoppningen är att kunna bjuda in till mätutbildning i början av nästa år i god tid innan högsäsongen för utställningar.

Utveckling av webbstamboken
Styrelsen började redan i början av året att titta på en del uppdateringar och utvecklingar av webbstamboken. Bl.a. har årsmötet beslutat om att viss information ska läggas till om resultat av betäckning. När vi började titta på detta och har haft möten med bl.a. Fredrik som gjort den webbstambok idag samt andra aktörer, har det dock snabbt framkommit att webbstamboken som den är byggd idag är oerhört utdaterad. Så pass utdaterad att vi inte vet om det går att göra större eller ens mindre förändringar i den utan att det kommer orsaka problem, samt att vi egentligen inte kan vara säkra på att webbstamboken kommer fungera över huvud taget särskilt länge till. Vi är dessutom beroende av att ha den på vår nuvarande server, vilket i sig är problematiskt eftersom servern inte fungerar särskilt bra och är instabil. Även vårt mailsystem är drabbat av detta.

Det gör att konsekvensen är att vi fått börja titta på att bygga upp en helt ny webbstambok från grunden, alternativt köpa in en av de som används av andra föreningar i Sverige eller utomlands. Som ni förstår är detta både förenat med kostnader och kommer ta tid. Det är många funktioner som behöver byggas in i systemet och den ska så klart vara kompatibel med vår passhantering. Under tiden är det ingen större idé att gå in och småpeta i den befintliga, utan kraften behöver läggas på hur vi ska göra framåt. Detta kommer ta tid och kosta pengar, vilket är trist men förhoppningsvis kommer det leda till en ännu bättre webbstambok framöver. Det vi däremot undrar är om det finns någon inom SSS-kretsen som har mycket goda IT-kunskaper och skulle kunna tänka sig att hjälpa till i det här arbetet? Det kan vara sånt som att ta fram förfrågningsunderlag, titta på vilka funktioner som behöver och kan byggas in, och sen hjälpa till att vara beställare. Ta kontakt med styrelsen omgående på info@shetlandsponny.se om du kan eller har tips på någon som skulle kunna!

Vad jobbar styrelsen med?
Det senaste 1,5 året har styrelsen enbart haft digitala möten via Zoom. Därför ska det bli extra roligt att kunna ha vårt första fysiska möte nästa helg den 4-5 december! Då kommer styrelsen bland annat arbeta igenom reglementena inför nästa år, och vi arbetar även vidare med både vår stadgerevidering liksom frågan om RS-systemet. Vi hoppas att vi efter styrelsens möte kommer kunna börja skicka ut dessa på remissrundor, inledningsvis med stadgarna men även RS-frågan så småningom. Styrelsen kommer även att under helgen bl.a. titta på frågor relaterade till skeletal atavism och frågan om passkostnader som nämnts tidigare.

Datum inför 2022
En del datum inför 2022 börjar bli klara. Allteftersom propositionerna godkänns läggs också utställningarna in i utställningskalendern på hemsidan.

Vårt årsmöte 2022 kommer hållas den 24 april. Vi har ännu inte beslutat exakt hur mötet kommer hållas, och det beror också så klart på covid-statusen vid tidpunkten. Preliminärt är avsikten dock att hålla en kombination av ett möte på plats och ett digitalt möte så att så många som möjligt ska kunna delta.

Avelsvärderingarna kommer 2022 att hållas på följande datum och platser:

  • 2 april: Grevagården, Skövde
  • 3 september: Linköping
  • 4 september: Vetlanda

Vi vill också inför nästa säsong uppmuntra våra utställningsarrangörer att ta kontakt med och bjuda in våra domaraspiranter till sina utställningar! För att våra aspiranter ska komma framåt i sin utbildning är det väldigt viktigt att de får tillfälle att komma ut och öva, det är enda sättet vi kan få in nya domare. Även om det vanligen är aspiranterna själva som ska ta kontakt med domare och utställningsarrangörer för att få gå med så finns det inget som hindrar att arrangörer bjuder in och påtalar att det finns utrymme!

Värdegrund
Avslutningsvis vill vi påminna om SSS värdegrund och hur otroligt viktigt det är att tänka på hur vi bemöter och talar till varandra. För att våra medlemmar och potentiella medlemmar ska vilja engagera sig i föreningen är det helt avgörande att vi möter varandra med en positiv och inbjudande ton, och att vi ger varandra återkoppling på ett positivt och konstruktivt sätt. Många gånger är sättet något framförs på helt avgörande för hur det kommer att mottas och vilken effekt det kommer vi få. Som ett aktuellt exempel får det helt olika effekt om man för fram sina synpunkter i linje med ”Hej A, vad roligt att ni uppdaterat X! Finns det möjlighet att det går att justera det på Y sätt?” eller om man istället gör det genom ”A! Y är onödigt och fult. Varför gör ni på det här sättet?” Även om inget av dem är illa menat så kommer de landa väldigt olika hos mottagaren.

Vi arbetar alla ideellt i SSS. Det är viktigt att vi tar hand om varandra och att vi har respekt för både att den vi tid vi lägger är vår egen privata fritid, och att vi alla gör vårt bästa.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa styrelsemöte lördag-söndag 4-5 december. Om du har ett förslag eller annat som styrelsen bör ta ställning till behöver det komma styrelsen tillhanda senast onsdagen den 1 december (annars tas det upp vid ett senare tillfälle). Du skickar enklast in det till info@shetlandsponny.se.

Vänliga hälsningar,
SSS styrelse

(Foto: Lotta Lundahl)