Info från styrelsen 3 mars

Nu är det ett litet tag sen senaste informationsbrevet från styrelsen, men det betyder inte att styrelsen har haft stiltje!

De senaste mötena har varit 12 och 26 januari samt 9 och 23 februari. Styrelsen har sina möten via Zoom och har valt att ha täta kortare möten. Om du har frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila oss på info@shetlandsponny.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Avelsvärdering våren 2021
I fredags gick anmälningstiden till avelsvärderingen ut och 38 hingstar är anmälda. Coronasituationen och den ökade spridningen innebär att vi behöver ta till ännu hårdare restriktioner i vår för att kunna genomföra avelsvärderingen. Exakt hur återkommer vi om efter nästa styrelsemöte, men räkna med en ”förenklad” avelsvärdering i vår, utan någon som helst publik och där man kommer få åka hem så snart man är klar.

Livesändning i samarbete med Equisport!
Som kompensation för restriktionerna vid avelsvärderingen är vi jätteglada att i stället kunna erbjuda livesändning av avelsvärderingen i samarbete med Equisport! Alla medlemmar kommer få möjlighet till en månads gratis medlemskap och det kommer också gå att se den inspelade sändningen i efterhand. Dessutom är det en fin möjlighet att sprida våra shetlandsponnyer till allmänheten via en populär kanal med stora sportevenemang! Se till att din e-postadress finns medlemsregistret för information framöver, skicka den till medlem@shetlandsponny.se eller via det här formuläret: https://sverigesshetlandssallskap.wordpress.com/medlem/bli-medlem/skicka-in-din-e-postadress-till-medlemsregistret/. Den som inte är medlem kan också att se evenemanget till en mycket låg kostnad.

Riks 2021
Årets riksutställning är planerad att gå av stapeln den 7 augusti i Bålsta, som ligger längs E18 mellan Stockholm och Enköping. Vi hoppas verkligen att årets utställning kommer kunna genomföras och ser fram emot att göra det till en fest under de förutsättningar som kommer råda då. Vid riksutställningen kommer även generalmönstring hållas (se tidigare information samt proposition framöver) och det kommer även gå att genomföra bruksprov samt hållas några bruksklasser. Håll koll i utställningskalendern framöver så kommer snart proposition!

Nytt medlemsregister – nya betalningsmöjligheter!
Det medlemsregister som SSS har haft i många år har blivit omodernt och svårarbetat och styrelsen håller därför på att välja ut ett nytt system. Vi passar också på att se till att få nya funktioner som underlättar både för medlemsadministrationen, för regionalföreningarna och för medlemmarna. Du som medlem kommer snart kunna betala på olika sätt – både bankgiro, Swish eller Klarna! Dessutom går dina uppgifter direkt in i systemet, vilket minskar administrationen för styrelsen. Regionalföreningarna kommer också få möjligheten att själva ta ut sina medlemslistor. Vi ser fram emot att kunna ta det i bruk!

Rekommenderat försäljningspris
Efter förslag från medlemmar har styrelsen beslutat att åter sätta ett rekommenderat minimipris vid försäljning av shetlandsponnyföl. Det gjordes för ett antal år sedan men har inte varit aktuellt de senaste åren. Den rekommendation som styrelsen nu har beslutat om är baserad på samtal med olika uppfödare, inflation i jämförelse med tidigare rekommendation, samt medräknat de kostnader det medför att föda upp ett shetlandsponnyföl.

Styrelsen har beslutat att rekommendera att lägsta pris för hingstföl bör vara 8 000 kr och för stoföl 12 000 kr. Detta gäller friska shetlandsponnyföl registrerade hos SSS. Priserna varierar mellan uppfödare, och mär hästen blir äldre går priset sedan upp. Priset beror också bl.a. på stamtavla, storlek, utbildningsgrad och meriter.

Är du intresserad av att sitta i SSS styrelse?
Inför årsmötet håller valberedningen på och tittar på hur nästa års styrelse ska se ut. Är du intresserad av att sitta i styrelsen själv eller har tips på någon som skulle kunna vara lämplig? Vi letar särskilt efter personer som har kompetens inom t.ex. sociala medier, hemsidor och kommunikation, eller som är intresserad av att arbeta med utveckling av vår medlemstidning eller medlemsfrågor. Även andra kompetenser och intressen är dock alltid intressanta! Valberedningen leds av sammankallande Johanna Norén Jonasson och du kontaktar henne via mail på kallargarden@hotmail.com eller via telefon på 076-104 96 62. I valberedningen sitter även Carina Wingård och Eva Aronsson samt Hans-Ola Joelsson som suppleant.

Synpunkter på dokument
I början av januari la styrelsen ut bl.a. regler för en ny merit, brukbarhetsdiplom, liksom grundproposition för bruksprov och avelsvärderingsreglemente. Det har kommit in lite kommentarer kring reglerna för brukbarhetsdiplom generellt samt i relation till avkommepoängen för ston. Styrelsen har läst det och tar det till sig men vill samtidigt besvara några av de synpunkter som kommit upp och som också varit uppe för diskussion i styrelsen.

Avkommepoäng utan exteriörbedömning
En fråga som är viktig, och som föreningen arbetar för, är att så många shetlandsponnyer som möjligt ska visas och vi har ett uppdrag att främja aveln av shetlandsponnyer. Därför har många av de utmärkelser våra hästar kan få, liksom avkommepoäng, som krav att hästen är visad. Ett annat mål är dock att främja rasens brukbarhet (se ändamålsparagrafen i våra stadgar). Shetlandsponnyn ska vara lämpliga inom de flesta förekommande grenar, och ska vara en ras för både barn och vuxna. Det kommer alltid finnas hästar som inte blir utställningshästar, men som är fantastiska representanter för rasen genom sitt temperament och sitt användningsområde. Vi måste se till fler shetlandsponnyägare än de som är intresserade av utställning och avel – vi är en förening för alla shetlandsponnyintresserade och måste jobba för bredden i föreningen. Det finns redan nu personer som upplever att SSS inte är för dem eftersom vi är så inriktade på utställningar, vilket så klart är både tråkigt och felaktigt. Det är viktigt att visa att föreningen är relevant även för dem.

Därtill går det att jämföra med vad som krävs för respektive avkommepoäng för andra ponnyraser. Sett till t.ex. connemara, welsh, new forest och gotlandsruss är shetlandsponnyn den enda rasen som inte har meritpoäng som kan uppnås med enbart sportmeriter. Som jämförelse kan en connemara få 30p för en avkomma som varit placerad i LA hoppning/dressyr på nationell nivå, för gotlandsruss en km-tid under 2.00.0 eller placerad 1-3 i årgångslöp i ponnytrav, och övriga raser har motsvarande. Dessa meriter kräver ingen exteriörbedömning. I vårt reglemente står dessutom under reglerna för avelsvärdebokstäverna att avkommorna ska vara av god exteriör beskaffenhet och/eller som har visat god användbarhet. Det finns alltså utrymme för att premiera fler saker än enbart god exteriör.

Det här är en viktig diskussion att ha kring våra regler och syften, och vi uppmuntrar diskussionen som sker, men det är också viktigt att komma ihåg att se saken från olika perspektiv och se till flera olika intressen. Exakt hur meriteringen och avkommebedömningen ska/bör se ut ska vi dock självklart diskutera tillsammans! Sammanställningen över avkommepoängen kan du se här: https://sverigesshetlandssallskap.files.wordpress.com/2021/03/sammanstacc88llning-avkommepoacc88ng.pdf

Svårt om man har mini eller inga barn som kan rida
Det har också kommit invändningar om att upplägget för brukbarhetsdiplomet gör det svårt att uppnå för den som har minishetlandsponnyer, eller för den utan tillgång till ridande barn. Kraven för ridprovet till meriten är förhållandevis lågt ställda, eftersom syftet främst är att visa brukbarheten. Bara för ett par år sedan såg vi en minihingst göra ett alldeles utmärkt ridet bruksprov på avelsvärderingen, så bara för att en häst är under 86 cm innebär det inte att den inte kan ridas. Tillgången till små ryttare kan självklart vara begränsad, men kanske går det vid vissa bruksprovstillfällen eller liknande att få låna en ryttare för provtillfället?

Sen kan inte alla meriter vara för alla hästar. Vi satsar alla på olika saker. I fallet med brukbarhetsdiplom är det just allsidigheten som är tänkt att premieras, för att lyfta fram de hästar som kan användas till både ridning och körning. Vill man meritera sin häst inom bruks finns också möjligheten att satsa på ett BRUCH där det räcker med en bruksgren, och därtill arbetar styrelsen med att ta fram ett förslag på Super-BRUCH samt att utveckla BRUCH för fler grenar. Kanske går det att ta fram fler olika meriter i framtiden, utifrån vad det finns för förslag och intressen från medlemmar och engagerade?!

Tracheal kollaps
Styrelsen är medveten om att frågan om tracheal kollaps hos shetlandsponnyn är något som diskuteras friskt i en del grupper på sociala medier. Vi vill vara tydliga med att frågan inte ignoreras utan har tittat på hur den skulle kunna hanteras framöver och undersöker hur forskningsläget ser ut i nuläget. Det är en svårhanterlig sjukdom som ibland inte ger symptom alls och ibland gör det tidigt eller sent i livet. Styrelsen hoppas kunna presentera något vid senare tidpunkt men vill i alla fall säga att ämnet finns på agendan.

Nya dokument och frågor
Vid årsmötet i höstas fick styrelsen i uppdrag att ta fram ett mätreglemente. Efter att ha varit på remiss hos regionalföreningarna har styrelsen nu beslutat om mätreglementet. Det finns upplagt på hemsidan här, tillsammans med övriga nya/uppdaterade dokument: https://sverigesshetlandssallskap.wordpress.com/nyheter/uppdaterade-dokument-for-2021/

Förutom de löpande sakerna har styrelsen fått förslag på att ta upp frågan om artificiell insemination på shetlandsponny. Ett inledande underlag har skickats ut till regionalföreningarna på remiss för att undersöka om det alls finns ett intresse för frågan inom SSS. Vi diskuterar också bruksprovsdomarutbildningen, planerar ett digitalt domarseminarium, samt en uppdatering av webbstamboken. Styrelsen har påbörjat arbetet med reviderade stadgar men har bestämt att det får ta tid och att ett förslag förhoppningsvis, efter remissrunda, kan presenteras inför höstmötet 2021.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har nästa möte måndagen den 8 mars. Om du har ett förslag eller annat som styrelsen bör ta ställning till så behöver det komma styrelsen tillhanda senast lördagen den 6 mars (annars tas det upp senare). Du skickar enklast in det till info@shetlandsponny.se.

Vänliga hälsningar,
SSS styrelse

(Foto: Gunilla Faust)