Info från styrelsen 18 nov – frågestund, kalender för 2021, m.m.

Den ordinarie styrelsen är nu i full gång med sitt arbete och jobbar intensivt för att bli klara med allt som ska vara färdigt inför årsskiftet, t.ex. grundproposition och reglementen.

Vi planerar också inför nästa års verksamhet, både för avelsvärderingen i vår och nästa höst, men också för Riks som kommer vara den 7 augusti 2021. Styrelsen hade sitt senaste möte den 11 november. Om du har frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila styrelsen på info@shetlandsponny.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Frågestund med styrelsen
Vid årsmötet i oktober var det tänkt att vi skulle ha en frågestund när mötet var över. Tyvärr stängdes sändningen av oavsiktligt så snart själva mötet avslutades, väldigt snopet! För att kompensera för det bjuder vi in till frågestund med styrelsen tisdagen den 24 november kl 19.00 via Zoom. Du hittar mötet här: https://us02web.zoom.us/j/85624908475?pwd=dUVuNzZGazVSbzlYaVA5ZXZLRmlDdz09 (kod 0000). Om du vill testa innan att mötet fungerar så kan du gå in på länken tidigare på dagen.

Alla frågor är välkomna! För att förbereda mötet uppskattar vi dock om vi får så många som möjligt av frågorna på förhand så att vi kan ge ordentliga svar. Skicka därför helst dina frågor till info@shetlandsponny.se senast dagen innan.

Avelsvärdering våren 2021
Vårens avelsvärdering blir den 10 april. Platsen kommer vara i den södra änden av Vättern eller strax däromkring, vi väntar än så länge på den slutliga anläggningsbokningen och återkommer med mer information senare. Samma sak gäller nämndens sammansättning, där väntar vi på besked från en sista nämndledamot innan vi kan gå ut med informationen. Så snart allt är klart återkommer vi med mer information.

Generalmönstring 2021
Vad gäller generalmönstring så har vi nästan 80 hingstar som ska visas 2021. Vi arbetar för en lösning där hingstarna utöver avelsvärderingen ska ha möjlighet att mönstras i samband med ett par angivna utställningar under säsongen. Vi återkommer om även detta framöver.

Årsmöte 2021
Nästa års årsmöte planeras till den 25 april 2021. Vi räknar inte med att coronapandemin kommer vara över till dess och planerar därför för att årsmötet kommer vara digitalt även nästa år, även om vi så klart i den bästa av världar hoppas att allt ser annorlunda ut då! Skriv upp datumet i kalendern så länge, så kommer kallelse under vintern. Sista datum för att lämna in motioner är därmed den 24 februari 2021. Dessa skickas per post eller till info@shetlandsponny.se.

RS för avkommor till ston som betäckts utomlands
Det har uppkommit frågor om ansökningar om RS för hästar där modern uppges ha varit utomlands för betäckning när hästen tillverkades. I reglerna för RS framgår att om fadern till hästen verkar i Sverige/svensk avel ska han ha visats på frivillig avelsvärdering i Sverige och där genomgått godkänd veterinärbesiktning och ha erhållit RS. Det har i vissa fall förekommit att ston har uppgetts ha varit utomlands för betäckning, trots att hon under samma period visats på utställning i Sverige. Det finns också andra fall där det av olika skäl kan misstänkas att hingsten egentligen har funnits i Sverige och att betäckningen skett här, t.ex. för att hingsten betäckt ett större antal svenska ston samma år. Om hingsten betäcker i Sverige är han i svensk avel och för att avkomman som föds året efter ska vara berättigad till RS ska hingsten då alltså vara visad på avelsvärderingen och ha fått RS. De regler vi har är också de som ska följas.

Det är en allmän förvaltningsrättslig grundregel att den som ansöker om en förmån (i detta fall en merit) är den som ska visa att den uppfyller kraven för förmånen. Om någon ansöker om RS och uppger att hästen har tillverkats vid en betäckning utomlands så är det också den personen som ska kunna visa att så varit fallet. Just när det gäller RS kan det visas t.ex. genom att ägaren skickar in ett hälsointyg för modern från när hon åkte utomlands på betäckning. Ett hälsointyg ska utfärdas av veterinär innan transporten till utlandet. Hästägaren är skyldig att spara hälsointyget i 6 mån efter transporten, men av ovan nämnda skäl kan det alltså vara bra att spara det längre (ett tips är också att veterinären i normalfallet ska spara intyget hos sig i fem år, om ni har råkat slänga det). Det kan också finnas andra sätt som visar att betäckningen skett utomlands, exakt hur får bedömas i det enskilda fallet.

Oftast finns ingen anledning att ifrågasätta att hästen tillverkats utomlands. I andra fall kan hästar ha slunkit igenom ändå av olika skäl. Om det finns anledning till det kan den som bedömer ansökan om RS begära att hästens ägare kommer in med kompletteringar som visar att hästen uppfyller kraven enligt reglerna.

För de hästar som har ansökt om RS under 2020 väljer vi att släppa frågan. Inför 2021 gör vi från styrelsens sida det här förtydligandet nu, så att det är tydligt för alla.

Upplysningvis kan påtalas att det är ett lagkrav att ha hälsointyg på sin häst när den transporteras mellan länder. Det spelar ingen roll om det kontrolleras eller ej, hälsointyg är obligatoriskt. Att transportera en häst över landsgränser utan ett hälsointyg kan vara smuggling liksom brott mot ett antal andra lagar och föreskrifter.

Medlemsseminarium
Under vintern planerar vi att bjuda in till ett antal digitala medlemsseminarium. Vi kommer skicka ut inbjudan till det första inom någon vecka och tanken är att det ska vara en introduktion för dig som är intresserad av att få in någon av dina uppfödningar, eller kanske din egen ponny, på travbanan!

Om du har förslag på andra ämnen för medlemsseminarier får du jättegärna höra av dig till styrelsen på info@shetlandsponny.se.

Uppdatera uppgifter i hingstkatalogen
Äger du en RS-hingst eller ska ha en på station 2021? Kom ihåg att uppdatera uppgifterna i hingstkatalogen! I mån av tid går vi igenom de ändringar som sker i webbstamboken, men det är inte alltid vi upptäcker dem och det är svårt att hinna gå igenom alla hundratals hingstar. Det är därför du som ägare eller station som har ansvar för att se till att uppgifterna om din hingst stämmer. Kolla på http://hingstkatalog.wordpress.com/ och skicka in dina ändringar under Lägg till/ändra hingst.

Preliminär utställningskalender för 2021
Regionalföreningarna har fyllt i de utställningar som än så länge planeras för 2021. Nedan hittar du datum, plats och domare. Observera att uppgifterna i vissa fall kan komma att ändras samt att ytterligare utställningar kan tillkomma.

Utställningskalender 2021

Läs gärna igenom vår värdegrund!
Vi vill passa på att påminna om SSS värdegrund, som du hittar här: https://sverigesshetlandssallskap.wordpress.com/foreningen/stadgar-vardegrund/. Vi kommer framöver att lyfta den i olika sammanhang så att vi alla hjälps åt att se till att den efterlevs av oss alla – både domare, utställare, funktionärer och alla andra som arbetar tillsammans i och för föreningen, så att vi alltid har ett bra arbetsklimat och en positiv känsla när vi träffas!

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa möte onsdagen den 25 november. Om du har ett förslag eller något som du önskar att styrelsen tar ställning till vid det mötet behöver det komma styrelsen tillhanda senast måndagen den 23 november (annars tas det upp vid ett senare styrelsemöte). Du skickar enklast in det till info@shetlandsponny.se.

Vänliga hälsningar,
SSS styrelse