Genomförande av avelsvärderingen våren 2021

Den 10 april håller vi avelsvärdering för shetlandsponnyhingstar i Huskvarna. Drygt 40 hingstar är anmälda och styrelsen jobbar hårt för att arrangemanget ska kunna genomföras på ett bra men smittsäkert sätt för både hästägare, funktionärer och nämnd.

För att kunna genomföra avelsvärderingen måste vi dock vidta tydliga begränsningar och årets avelsvärdering kommer därför bli en förenklad version, samtidigt som det är viktigt att inte tumma på kvaliteten i bedömningen av hingstarna. Vi har lyssnat in önskemål/förslag från nämnden och medlemmar, men även tittat på hur andra ponnyraser gör för att alls kunna ha en avelsvärdering i vår. Vi hoppas så klart allihop att vi så snart som möjligt kommer kunna göra avelsvärderingen till en riktig shetlandsfest igen!

Här är en beskrivning av hur avelsvärderingen kommer att gå till i vår.

 • Samtliga hingstar kommer att bedömas enskilt och i ägarordning. Hingstarna kommer alltså inte att bedömas i åldersgrupper eller gå på ring med de andra i samma ålder. All eventuell rangering görs pappersvägen av nämnden.
 • Varje hingst får på förhand en tid för samtliga moment (id-kontroll & mätning, exteriörbedömning, ev. bruksprov samt ev. veterinärkontroll). Alla hingstar ska fotograferas före eller direkt efter visningen.
 • Hingst som rekommenderas vidare får en veterinärtid efter visningen och ska när den är genomförd åka hem. Det blir alltså endast en exteriörbedömning även för hingstar som tidigare inte är godkända.
 • Samtliga hingstar och medföljande personer ska lämna avelsvärderingsplatsen så snart deras hingst/hingstar har slutfört alla sina moment.
 • Nämnden har sammanträde som vanligt efter att alla hingstar är visade. Därefter läser nämnden upp kritik, poäng och avelsvärdeklass för samtliga hingstar vid en specifik tid som anges på förhand. Detta kommer kunna följas via livesändningen på Equisport. Livesändningen kommer som tidigare nämnt att kunna ses även i efterhand.
 • Det kommer finnas möjlighet att få preliminärt resultat per sms till hingstägaren strax efter sammanträdet. Hingstägaren måste i så fall lämna sitt telefonnummer tillsammans med hästägarförsäkran.
 • Alla protokoll och eventuella rosetter skickas till ägarna per post i efterhand.
 • Max 2 personer per hingst får närvara.
 • Max 1 person får vara med hingsten vid id-kontroll/mätning och veterinär. Funktionärerna där kommer att ha både munskydd och visir.
 • Endast 1 hingst får vistas i ridhuset åt gången.
 • Ingen publik kommer godtas, varken på läktaren eller annan plats i ridhuset.
 • Kafeterian kommer att vara stängd.
 • Munskydd kommer finnas på plats och vi rekommenderar starkt att dessa används (utom vid visningen).
 • Parkeringen kommer delas in i zoner baserat på starttid under dagen, för att minska kontakterna mellan olika personer.
 • Avelsvärderingsnämnden kommer att minimeras på plats, dvs. suppleanter och aspiranter kommer inte att delta denna gång för att minimera smittorisken. Vår utländska rasledamot har meddelat att han pga. reserestriktionerna i Holland inte kommer kunna vara på plats.
 • Avelsvärderingsnämnden kommer att erbjudas covid-testning några dagar innan avelsvärderingen på föreningens bekostnad.
 • Nämnden på plats kommer alltså se ut så här (förutsatt att ingen blir sjuk).

Ordförande: Alf Johansson
Vice ordförande: Håkan Erlandsson
Ledamot: Ulricha Nordmark
Veterinärledamot: Karoline Wahn
Bruksprovsdomare: Jenny Sjölander

Suppleanter som inträder för det fall att någon skulle bli sjuk:
Helena Kättström
Viveka Karlestrand

Utländsk rasledamot som ej kan delta: Libertus Alderkamp (NL)

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till SSS styrelse på info@shetlandsponny.se.

Vänliga hälsningar
SSS styrelse

(Foto: Katarina Seijsing)