Frågor och svar med anledning av SA-tester

I början av sommaren visade det sig att en ponny fått ett resultat på sitt DNA-test för skeletal atavism som inte kunde stämma med hänsyn till föräldrarnas SA-status.

Det rörde av uppenbara skäl upp en del känslor och frågor kring SA-testerna, och även SSS styrelse tog detta på största allvar. Så snart vi hörde talas om det tog styrelsen kontakt med de berörda hästägarna, och därefter med SLU och UC Davis som är de som utför testerna för att få svar på vad som hänt och hur det hanteras nu.

Utredningen som följt har tagit lite tid, den aktuella ponnyn har fått ny DNA testad och det har kollats och dubbelkollats hos SLU men eftersom det samtidigt varit semestrar har svaret dröjt lite. Nu har resultatet skickats till hästägaren och ponnyn har fått SA-statusen korrigerad.

SSS styrelse har i sin tur ställt ett antal frågor till SLU för att få tydliga svar på vad som hände och hur SLU har för avsikt att hantera det i framtiden. Eftersom svaren berör även medlemmarna kommer en redovisning av dessa nedan. Styrelsen har också en fortsatt dialog med SLU och har planerat att göra ett studiebesök på deras labb för att få se på nära håll hur testerna går till och utifrån det kunna redovisa saken till medlemmarna i ett senare nummer av medlemstidningen.

Styrelsen vill understryka att det här i grunden är en fråga mellan SLU och dess kunder. SSS har ingen ekonomisk vinning i eller ansvar för SA-testerna och det är SLU som helt och hållet får stå för sitt arbete och sin kvalitetssäkring. SSS ska inte vara mellanpart eller någon medlare i detta, utan har enbart bevakat frågan eftersom den berör många av våra medlemmar och för att det gäller ett test som många inom rasen vill använda sig av.

Frågor och svar

Följande frågor har ställts av SSS styrelse till SLU, vilket har besvarats av Susanne Gustafsson som är koordinator på SLU:s husdjursgenetiska labb.

1. Vi skulle behöva en mer utförlig beskrivning av vad som gått fel i det enskilda fallet, och hur vi går framåt efter det här.

Angående resultatet så vet vi nu att det berodde på ett misstag hos oss angående tolkningen av resultatet, så kallat den mänskliga faktorn. Resultatet skulle inte ha skickats ut till ägaren. Vissa tagelprov har visat sig vara lite problematiska. I vissa fall vet vi att det kan bero på att hästen nyligen har schamponerats och att det stör analysen. I andra fall kan tagelprovet ha dåliga eller för få hårrötter för att en analys ska kunna utföras. Det syns när provet analyseras om det är några sådana problem och i dessa fall begär vi in nya tagelprov. I det här fallet gick utlåtandet felaktigt iväg till ägaren istället för att, som vi skulle ha gjort, begära in ett nytt tagelprov. Testet för SA är inte dåligt eller osäkert utan vi har gjort ett misstag och lämnat ut ett felaktigt provsvar.

2. Vad är det som säger att inte detta har hänt i fler fall, och går det att lita på de resultat ägarna redan fått ut?

Vi håller på att gå igenom samtliga resultat från de hästar vi har analyserat för att kontrollera att det inte har skett tidigare. Vi är inte riktigt klara ännu, men räknar med att bli det nu i augusti. Vi informerar er så snart vi är klara.

3. Hur säkerställs att det inte händer i framtiden?

Vi har satt in åtgärder för att det inte ska upprepas och en kollega som inte utfört analysen kontrolläser resultat och utlåtande innan utskick. Vi arbetar också för att automatisera fler delar av verksamheten för att ytterligare bygga bort risken för ”human error”.

4. Vi har också fått ifrågasättande avseende varför testresultatet är undertecknat 19 juli och kommit ägaren tillhanda först en månad senare.

Vi behövde kontrollera med den ur vår personal som, förutom mig, varit i kontakt med ägaren till ponnyn innan vi skickade utlåtandet, så fördröjningen beror på semestrar. Vi hade kunnat skriva ett nytt datum, men valde att behålla det datum då analysen var klar. Däremot borde vi ha skickat med en förklaring till ägaren om vi trott att detta skulle ifrågasättas.