Förtydligande + utvärdering

Utvärdering av avelsvärderingen
Ett dokument missades i gårdagens nyhet, och det var styrelsens sammanfattning av utvärderingen av avelsvärderingen dvs. av del 1 av enkäten. Ni hittar sammanfattningen här.

Förtydligande/korrigering av proposition 2 (medlemsavgift)
Efter att styrelsen la ut proposition 1-6 för någon vecka sedan insåg vi snabbt att det blivit en felskrivning i förslaget till medlemsavgift för 2021. Som vi skrivit så var vår avsikt att avgiften ska vara oförändrad jämfört med 2020, men vi missade att få med att det är 75 kr av familjemedlemsavgiften som går till regionalföreningarna (jämfört med 50 kr för enskild medlem, som är det som kom med i propositionen). När vi upptäckte det dagen efter publiceringen var vår bedömning att det räcker att vi säger det på årsmötet när vi kommer till den propositionen, men eftersom frågan nu kommit upp så vill vi förtydliga detta. Därtill påtalade vår medlemsansvarige att det var lämpligt att datumen för när medlemsantalet räknas sätts till den 30 april och den 31 oktober eftersom man efter den 31 oktober kan betala medlemsavgift som gäller även för året därefter.

Punkt 2 i förslaget till beslut ska således lyda enligt följande:

  • Att 50 kr per enskilt medlemskap och 75 kr per familjemedlemskap ska gå till den regionalförening som medlemmen valt att vara medlem i. Detta delas upp i två utbetalningar, där medlemsantalet räknas per den 30 april och den 31 oktober.

Vi beklagar att det blev en miss där, men det viktigaste är att det blir rätt när medlemmarna ska rösta om saken.