BRUCH

Svensk Brukschampion kan en ponny bli om den både visat god exteriör och därtill har fina meriter inom någon bruksgren.

För att erhålla meriten BRUCH ska shetlandsponnyn ha uppnåt följande:
• Erhållit minst 38 exteriörpoäng vid avelsvärdegrundande bedömning, vid lägst ett års ålder.

Därefter uppnått en eller flera av följande kriterier:

– Dressyr: På en dressyrtävling i förening ansluten till Ridsportförbundetr ehållit mer än 60% i lägst klass L:B .

– Hoppning: På en hopptävling i förening ansluten till Ridsportförbundet ridit en bana på 60 cm felfritt på hinder och utan tidsfel.

– Körning: På en fullständig körtävling med arrangör ansluten till Ridsportförbundet i lägst klass L:A och erhållit max 65 straffpoäng i dressyrmomentet samt fullföljt precisions- och maratonmomentet. Alternativt ska dessa resultat uppnåtts på tävlingar i enskilda discipliner. Dock ska alla tre moment ha genomförts, undantaget ponny under 86 cm där endast dressyr och precision krävs.

– Trav: Travat under en kmtid av 2 min 35 s i ett officiellt svenskt travlopp.

– Monté: Travat under en kmtid av 2 min 35 s i ett officiellt svenskt montélopp.

– Galopp: Startat i Svensk Mästerskapsfinal.

– Westernridning: Att genomföra start i Mästerskapsfinal i westernridning.

BRUCH kan bara tilldelas samma ponny en gång. Har en ponny vid försäljning redan tilldelats BRUCH kan ny ägare ej ansöka om BRUCH för ponnyn. BRUCH-diplomet tilldelas den person som äger ponnyn när ansökan görs. Byter ponnyn ägare innan diplomet utdelats är det den som ägde ponnyn vid ansökan som tilldelas diplomet.

Ansökan om BRUCH kan endast göras på ponny man är uppfödare till eller äger vid ansökningstillfället. Är ponnyn såld är det upp till de nya ägarna att ansöka om BRUCH även om ponnyn uppnått erforderliga meriter hos tidigare ägare. BRUCH skall berättiga ponnyns moder till 30 avkommepoäng.

Meriten BRUCH införs i stamboken och ett diplom utdelas till ägare och uppfödare. Resultat kan tillgodoräknas ponnyn från och med år 2006.

En lista på de ponnyer som erhåller titeln presenteras i tidningen Shetlandsponnyn och på
SSS hemsida. BRUCH-diplomet delas ut på årsmötet eller skickas per post till ägaren och
uppfödaren.

Skriftlig ansökan skall innehålla kopia på pass samt kopior på protokoll och/eller
register/resultatutdrag för att styrka meriter som åberopas. Ansökningarna som inte
innehåller dessa kopior kommer inte att behandlas. SSS förbehåller sig tolkningsföreträde till ovanstående kriterier.

Ansökan
Ansökan skickas till kansliet. Tänk på att den måste vara inkommen senast den 31 december för att kunna tilldelas för innevarande år.

Frågor ställs till styrelsen:
info@shetlandsponny.se

Foton på BRUCH-ponnyer kan skickas till tidningen Shetlandsponnyn för publicering. Skicka direkt till redaktören Åsa Petersson på följande mail: asa_petersson@hotmail.com.

Här finns reglerna BRUCH 2019 som en pdf