Valackdiplom

Valackdiplom är valackernas motsvarighet till stonas avelsdiplom och kan tilldelas en 3-årig valack som visat god exteriör genom att få minst två guldplaketter på utställning.

Valackdiplom kan sökas för valack som är tre år. Ponnyn skall vid två skilda bedömningstillfällen på SSS utställningar samt av olika auktoriserade domare erhålla lägst 40 poäng exteriört, varav ingen delpoäng får vara under 7.

Minst ett av bedömningstillfällena ska vara under perioden 1 juli t.o.m. 30 september. Har valacken visats på sommarpremiering under perioden 1 juli t.o.m. 30 september räcker detta för att säkerställa att valacken inte har man och svansskorv.

Ponnyn ska vara inrapporterad som valack till kansliet och ändringen ska ha gjorts i passet och vara synligt i webstamboken innan första meriteringstillfälle.

Valacker som visas skall ID-kontrolleras och mätas på utställningsplatsen innan visning för att meriteringstillfället ska tillgodoräknas

En markering i webstamboken med valackdiplom kommer att göras för de som erhåller meriten.

Valackdiplom erhålles under förutsättning att ansökan insändes till SSS innevarande år d.v.s. ansökan måste vara inkommen senast den 31 december det år då valacken är tre år gammal.

Ansökningsblankett finns på sidan Blanketter

Ansökan skall skickas till kansliet.