SUCH & Super-SUCH

Här kan du läsa om hur din häst kan bli Svensk utställningschampion (SUCH) eller Svensk super-utställningschampion (Super-SUCH).

SUCH

För att få meriten SUCH ska shetlandsponnyn ha uppnått följande:
• Minst tre guldmedaljer vid SSS utställningar.
• Ingen domare får förekomma mer än en gång i de protokoll som åberopas.
• Två av guldmedaljerna ska ponnyn ha fått vid lägst tre års ålder.
• Två av guldmedaljerna ska vara med minst 41 poäng och hästen ska ha fått dessa under olika kalenderår.
• Meriter kan tillgodoräknas ponnyn tidigast från det år den fyller tre år.

En av guldmedaljerna ska ponnyn ha fått i klar konkurrens. (SSS styrelse förbehåller sig rätten att avgöra konkurrensgraden med hjälp av utställningsstatistik och liknande för de aktuella utställningarna.)

Meriten SUCH kan bara tilldelas samma ponny en gång. Har en ponny redan tilldelats SUCH kan en ny ägare efter försäljning inte ansöka om SUCH för ponnyn.

SUCH-diplomet tilldelas den person som är registrerad ägare till ponnyn när ansökan görs, det gäller även om ponnyn skulle byta ägare innan diplomet delas ut. Den som ansöker ska vara medlem i SSS vid ansökningstillfället.

Endast den som är registrerad ägare vid ansökningstillfället kan ansöka om SUCH. Är ponnyn såld är det upp till de nya ägarna att ansöka om SUCH även om ponnyn har uppnått de meriter som åberopas hos tidigare ägare.

Utmärkelsen SUCH förs in i stamboken och ett diplom delas ut till ägare och uppfödare. Resultat kan tillgodoräknas ponnyn från och med år 2000.

En lista på de ponnyer som får titeln SUCH presenteras i tidningen Shetlandsponnyn samt på hemsidan. SUCH-diplomet skickas per post till ägare och uppfödare.

Super-SUCH

För att tilldelas titeln ska shetlandsponnyn uppfylla kriterierna i något av följande alternativ:

Alternativ 1
• Vid minst två tillfällen ha fått 43 poäng på SSS utställningar. Dessa poäng ska ponnyn ha fått under olika år. Vid dessa tillfällen ska ponnyn ha fått minst ett BIS och ett Reserv-BIS.
• Ponnyn ska vid båda dessa tillfällen ha fått minst 9 på typ.
• Ingen domare får förekomma mer än en gång i de protokoll som åberopas.
• Meriter kan tillgodoräknas ponnyn tidigast från det år den fyller tre år.

Alternativ 2
• Vid minst två tillfällen ha fått 43 poäng och vid minst ett tillfälle ha fått 42 poäng på SSS utställningar.
• Titlarna ska ponnyn ha fått under minst två olika år.
• Vid minst ett av tillfällena ska ponnyn ha blivit BIS och vid minst ett av de andra tillfällena blivit lägst champion.
• Ponnyn ska vid samtliga tillfällen ha fått minst 9 på typ.
• Ingen domare får förekomma mer än en gång i de protokoll som åberopas.
• Meriter kan tillgodoräknas ponnyn tidigast från det år den fyller tre år.

SUPER-SUCH kan bara tilldelas samma ponny en gång. Har en ponny redan tilldelats Super-SUCH kan en ny ägare efter försäljning inte ansöka om Super-SUCH för ponnyn.

Diplomet för Super-SUCH tilldelas den person som är registrerad ägare till ponnyn när ansökan görs, det gäller även om ponnyn skulle byta ägare innan diplomet delas ut. Den som ansöker ska vara medlem i SSS vid ansökningstillfället.

Endast den som är registrerad ägare vid ansökningstillfället kan ansöka om Super-SUCH. Är ponnyn såld är det upp till de nya ägarna att ansöka om Super-SUCH även om ponnyn har uppnått de meriter som åberopas hos tidigare ägare.

Utmärkelsen Super-SUCH förs in i stamboken och ett diplom delas ut till ägare och uppfödare. Resultat kan tillgodoräknas ponnyn från och med år 2000.

En lista på de ponnyer som får titeln Super-SUCH presenteras i tidningen Shetlandsponnyn och på hemsidan. Super-SUCH-diplomet delas ut vid SSS årsmöte.

Ansökan om SUCH och Super-SUCH

Ansökan för SUCH och Super-SUCH görs skriftligen på avsedd blankett. Bifoga även kopia av ponnyns pass eller utdrag ur webstamboken. Övrig information hämtas från webstamboken av kansliet.

Ansökan
Ansökningsblankett för SUCH och Super-SUCH finns på sidan Blanketter.
Ansökan skickas till kansliet. Ansökningar prövas löpande, men tänk på att ansökan måste vara inkommen senast den 31 december för att kunna tilldelas för innevarande år.

Frågor ställs till styrelsen:
info@shetlandsponny.se

Foton på SUCH och Super-SUCH-ponnyer kan skickas till tidningen Shetlandsponnyn för publicering. Skicka materialet direkt till redaktören på mejladressen redaktor@shetlandsponny.se