Avelsdiplom

Ett 3-årigt sto kan tilldelas avelsdiplom. Detta kan ske på följande sätt:

  • Om det 3-åriga stoet erhåller minst 40 exteriörpoäng på en sommarpremiering.
  • Om det 3-åriga stoet vid två skilda bedömningstillfällen under året erhållit lägst 40 exteriörpoäng på SSS utställningar är berättigad till avelsdiplom (s.k. dubbelguldsdiplom).

Minst ett av bedömningstillfällena ska vara under perioden 1 juli t.o.m. 30 september. Bedömningen skall ha skett av minst två olika auktoriserade domare och ingen delpoäng får understiga 7. Mankhöjden får ej överstiga 105 cm.

Avelsdiplom erhålles under förutsättning att ansökan om avelsvärdering insändes till SSS innevarande år d.v.s. ansökan måste vara inkommen senast den 31 december det år då stoet är tre år gammalt.

Sto som tilldelats diplom på sommarpremiering kan ej tilldelas dubbelguldsdiplom.

Ansökningsblankett finns på sidan Blanketter

Ansökan skall skickas till kansliet.