Svenskregistrering av import

Om du har köpt en renrasig shetlandsponny utomlands gör du så här för att föra in den i den svenska stamboken:

1. Ägaren tar ut en ojävig (se nedan) ID-kontrollant eller veterinär som intygar identiteten och signerar sin kontroll på sidan för kontroller i passet. ID-kontrollanten/veterinären ska också samla in tagelprov från hästen. En sökbar lista över ID-kontrollanter hittar du här: Länk. Tänk på att ID-kontrollen inte får vara äldre än 60 dagar när ansökan inkommer till oss.
2. Ägaren skickar in passet för registrering i SSS stambok samt skickar med tagelprovet.
3. Har inget IPMC (alltså exportdokument) gjorts i exportlandet, måste handling bifogas som styrker ägarbytet. Då kommer även en avgift för ägarbyte tas ut.
4.Fyll i en passansökan som du hittar här: Länk.

Ett svenskt ID-nummer förs in i passet medan härstamning samt andra uppgifter förs in i SSS stambok.

Som jävig räknas följande släktförhållanden:
Make/maka, sambo, barn och syskon är alltid nära anhöriga men även andra närstående, t.ex. svågrar/svägerskor och far- respektive morföräldrar kan räknas som jäviga efter en bedömning i det enskilda fallet.

Kostnad: 1000 kr

REK-avgift tillkommer. Om komplettering behöver begäras för att kunna slutföra din ansökan tar vi ut en administrativ avgift om 100 kr för varje omgång komplettering som skickas. Kostnaden för pass och REK faktureras den sökande och handläggningen sker i den ordning som inkomna ärenden blir betalda.