Ägarbyte

Passet ska inte längre bifogas vid ägarbyte. Passet måste dock fortfarande bifogas om det gäller ändring till valack eller export.

Från och med 2016-07-15 skrivs ett ägarintyg på lös blankett som bifogas passet där det framgår vem som är registrerad ägare. Detta lösa intyg skall användas vid ägarbyte. Intyget fylls i av både säljare och köpare och skickas till stambokskansliet.

Om det är flera personer eller ett företag/förening som ska äga hästen måste en ansvarig person anges.

För hästar som ännu inte har fått ett löst intyg utfärdat av SSS  (d.v.s. fått pass eller där senaste ägarbytet är registrerat innan 2016-07-15) används den gamla ägarbytesblanketten. Därefter skrivs ett löst intyg ut i samband med ägarbytet och används därefter enligt instruktioner här ovan.

När en komplett ägarbytesansökan inkommer till kansliet skickas en faktura på avgiften till den nya ägaren. Handläggningen kommer ske i den ordning som ansökningarna sedan blir betalda. Utfärdade ägarintyg skickas därefter med vanlig post till den nya ägaren. Om hästpasset är bifogat ansökan skickas handlingarna åter som ett rekommenderat brev.

Avgift för ägarbyte hittar du här.

Gamla ägarbytesblanketten finns här.